h

Onafhankelijk onderzoek REC positieve ontwikkeling

11 februari 2016

Onafhankelijk onderzoek REC positieve ontwikkeling

Foto: SP / SP Fryslan

De SP Statenfractie vindt het een goede zaak dat gedeputeerde Michiel Schrier naast de opgelegde dwangsom, vandaag ook een onafhankelijke externe expert heeft ingeschakeld die de reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen gaat onderzoeken.  Hij onderzoekt of de best beschikbare technieken wel worden toegepast en of mensen veilig in de omgeving van de afvaloven kunnen wonen en werken. 

De SP deelt de analyse van milieudeskundige Johan Vollenbroek, dat de risico’s voor de mensen die werken en wonen in de directe omgeving te groot zijn om te negeren. Omrin als eigenaar van de REC moet nu echt aan de bak om de REC veiliger te maken. De SP steunt de voorstellen van Vollenbroek voor een hogere schoorsteen en een technische oplossing voor het spoelprogramma, zodat stoffen en gassen niet ongefilterd naar buiten kunnen. Ook vind zij dat er alles aan gedaan moet worden om processen te verbeteren zodat de kans op storingen sterk vermindert.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra: “Ik heb goede hoop dat Omrin als eigenaar van de afvaloven nu echt haar processen gaat verbeteren en de REC veiliger maakt. Daarnaast hopen wij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen en in geval van acuut gevaar voor de volksgezondheid ook direct actie onderneemt. Van achterover leunen kan geen sprake zijn.”

U bent hier