h

Rapport Vollenbroek moet zorgvuldig opgepakt worden

8 februari 2016

Rapport Vollenbroek moet zorgvuldig opgepakt worden

De heer Johan Vollenbroek, milieudeskundige en voorzitter van de begeleidingsgroep  van het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen, heeft aangegeven zich grote zorgen te maken over de uitstoot van de REC.

De SP vindt het een goede zaak dat de heer Vollenbroek zorgwekkende zaken aan het licht brengt. Dergelijke zaken moeten wat de SP betreft opgelost worden. Zij gaat er ook van uit dat als er gevaar voor de volksgezondheid is, de provincie hier direct adequaat op reageert. Dit heeft SP-gedeputeerde Michiel Schrier dan ook meerdere malen bevestigd. 

De SP begrijpt dat er nu aanvullend onderzoek plaatsvindt naar emmissies maar ook dat er onderzoek plaatsvindt naar mogelijkheden om de storingen en verhoogde emmissies te voorkomen. Volgens de SP allemaal noodzakelijke acties. Zij zal de provincie hier dan ook kritisch op volgen. 

U bent hier