h

SP: EINDIGE AARDE KAN NIET ONEINDIG GROEIEN

5 februari 2016

SP: EINDIGE AARDE KAN NIET ONEINDIG GROEIEN

"Hoe is het mogelijk dat mensen nog steeds denken dat een eindige aarde oneindige groei kan realiseren?" Dit waren de woorden van de leider van de Statenfractie van de SP, Fenna Feenstra. Deze vraag stelde zij in het debat over het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS in Leeuwarden van afgelopen donderdagavond. Haar opponenten, Kees Verhoeven ( kamerlid D66) en Fred Teeven(VVD) verzandden in "geraas en gebral" naar elkaar over de voordelen en het wegnemen van kritiek op die voordelen.

Het was druk bij van Hall Larenstein afgelopen donderdag. Een bij het grote publiek vrijwel onbekend fenomeen, TTIP, ofwel het vrijhandels akkoord tussen Europa en de VS, was door de studenten van het instituut uitgekozen om een debat over te organiseren. Dit akkoord wordt nu in het diepste geheim uit onderhandelt en zal eerst door het Eurpees Parlement moeten, vervolgens door de nationale parlementen, daarna kan, bij voldoende handtekeningen een referendum aangevraagd worden.

Fenna Feenstra nam het met de van de SP bekende kritische houding op tegen twee voorstanders van het verdrag Kees Verhoeven(D66) en Fred Teeven(VVD).

Eerder die avond waren Mark Reichwein van het ministerie van buitenlandse zaken en Roos van Os van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemeningen (SOMO) al aan het woord geweest.
Reichwein baseerde zijn betoog vooral op de economische groei die werd voorzien door de invoering van dit vrijhandelsakkoord. Hij werd vrijwel meteen vanuit de zaal geinterumpeerd dat er voor de komende decennia geen of minimale groei verwacht wordt.

Uit het betoog van Roos van Os kwam naar voren dat er vooral kritisch gekeken moet worden naar de rol van multinationals. Hoeveel macht krijgen de grote bedrijven wel niet in dit vrijhandelsakkoord? Wat betekent dat voor de arbeidvoorwaarden en welke rol spelen de vakbonden daar dan nog in? Bovendien kan er door bepalingen in het verdrag een claimcultuur ontstaan waarbij bedrijven overheden kunnen aanklagen als zij door wetgeving inkomsten dreigen mis te lopen. Volgens Roos van Os van SOMO een onwenselijke situatie. Zij werd hierin door Fenna Feenstra van harte gesteund.

De twee heren veegden deze argumenten bijna achteloos van tafel. "Laten we nu vertrouwen hebben in de onderhandelaars" en "we wachten rustig het onderhandelaarsakkoord af" was de teneur. Fenna Feenstra gooide er echter nog een schepje bovenop. "Dit verdrag is alleen maar goed voor de grote bedrijven en dus het kapitaal, en is absoluut niet de banengenerator die men ons voorspiegelt" .

De Leeuwarder Courant van vrijdag 5 februari meldt in haar artikel over dit onderwerp niets over de kritische noot maar doet dit af als "zorgen " die door Fred Teeven wel even weggepoetst zouden zijn. Met een opmerking van "meer Makkumer jachten naar de VS" is het natuurlijk makkelijk scoren voor deze VVD-mastodont. De krant van het wakkere Noorden pikte dit schaamteloos op.

Tot slot riep Roos van Os op om toch maar zoveel mogelijk informatie avonden over TTIP te organiseren. Zij bood zich aan om op zoveel mogelijk avonden de informatie te verschaffen die haar voor handen is. Ook de SP verzorgt voor haar leden maar ook op openbare avonden informatie en scholing over dit omstreden verdrag.

Zie ook: https://www.sp.nl/video/jasper-van-dijk-over-gevaren-van-ttip

Jos van der Horst, SP-wethouder Smallingerland

U bent hier