h

steun voor voorstellen economie

25 februari 2016

steun voor voorstellen economie

Foto: sp / sp

"Deze economienota heeft de goede richting en de juiste ambities, maar het kan nog beter waar het de arbeidsmarkt in Fryslân betreft" aldus Fenna Feentra bij de behandeling van de beleidsbrief economie in de Statenvergadering van 24 februari. De fractie heeft uit cijfers van het UWV kunnen vaststellen dat het werk wat mensen zoeken en de vacatures van bedrijven steeds verder van elkaar af komen te staan. Voor een provincie die een verbindende rol wil spelen is een goede opdracht om mee te geven: ga aan de slag met deze "mismatch" op de arbeidsmarkt.

Een motie met deze strekking kon worden ingetrokken, omdat Gedeputeerde de Rouwe de toezegging deed om hier mee aan de slag te gaan.
Ook is de SP kritisch op re-integratieprojecten, waarbij bijstandsgerechtigden een zgn "tegenprestatie" moeten leveren. Fenna Feenstra: "Als er werk is, is het dus een baan. Verdringing is een steeds groter probleem op de arbeidsmarkt. Daarom vinden wij dat in de toekomst moet worden getoetst of er sprake is van verdringing van reguliere arbeid, op het moment dat er provinciale steun is voor een project". Dit voorstel werd door alle partijen gesteund, behalve 50plus, VVD en PvdA.
zie ook: https://www.sp.nl/nieuws/2015/10/karabulut-neemt-initiatief-om-werken-zo...

U bent hier