h

algemene beschouwingen: bij kritiek horen alternatieven

22 juni 2016

algemene beschouwingen: bij kritiek horen alternatieven

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Wij socialisten hebben altijd fundamentele kritiek op het kapitalisme. Waar korte-termijnbelangen en de wil van aandeelhouders regeren. Zolang wij keer op keer zien dat in Nederland grote bedrijven zoals Engie of Achmea voorrang krijgen in plaats van de mensen, hun omgeving en hun toekomst, zullen wij die fundamentele kritiek houden. Zolang de landelijke bezuinigingen op sociale voorzieningen, zorg en onderwijs de ongelijkheid en armoede alleen maar groter maken, zullen wij die kritiek houden.  Zolang we met een “race to the bottom” onze bronnen en bodem uitputten ten koste van natuur, biodiversiteit en dus onze toekomst zullen we die kritiek houden. 

Waarom besturen we dan mee in de provincie? Daar hebben we toch ook dat neoliberale beleid van onze regering uit te voeren?

Bij kritiek geven hoort het aandragen van alternatieven. Je hoort te doen wat je kunt doen om de problemen die je ziet aan te pakken. De SP doet dat vanuit haar rol als coalitiepartij. We zijn trots op wat er al bereikt is op het gebied van een socialer en groener Fryslân. Met het energieplan zetten we belangrijke stappen naar een fossielvrij Fryslân en creëren we banen. Met de NOM-aandelen en het economiebeleid kunnen we het MKB stimuleren richting een robuuste, maar ook meer duurzame circulaire economie. Goed voor meer leefbaarheid op het platteland en meer echte banen. Goed voor het klimaat en het milieu. Met het fietsenplan zetten we 4 miljoen extra in voor meer en veilig duurzaam fietsvervoer en toerisme (dus banen). Ook zijn we trots op hoe onze gedeputeerde heel hard werkt om bedrijven zoals de REC veiliger te maken. Kortom, dit college heeft meer aandacht voor gewone mensen i.p.v. het grootkapitaal en daar zijn we blij mee.

Waar het over het kansenfonds gaat zijn we erg ongeduldig. Hoewel gemeenten nu geld overgehouden hebben op het sociaal domein, zien we toch dat de gemeenten in de problemen komen door het neergaande budget. We snappen dat de uitwerking van het kansenfonds zorgvuldig moet zijn en dat het samen met de gemeente uitgewerkt moet worden en dat dat tijd kost, maar als het aan de SP ligt zien we de realisatie liever vandaag dan morgen. 

We kijken ook uit naar de uitwerkingen van resultaat 13 in het coalitieakkoord: Bereikbare cul-tuurlessen voor iedereen. Wij gaan ervan uit dat dit resultaat ook bereikt gaat worden en zullen daar ook de Gedeputeerde op controleren. 

We blijven ons zorgen maken over biodiversiteit en het uitputten van onze bodem. Alhoewel de reguliere landbouw stappen maakt naar een meer duurzame landbouw zien we nog steeds een grote achteruitgang van de biodiversiteit. Deze Staten had ik toegezegd te pleiten voor meer onderzoeksgeld voor biodiversiteit en weidevogelbeheer, zodat we meer kennis opdoen over wat goed is voor weidevogel en boer. Beide moeten er voordeel van hebben. Dus biodiversiteit en een rijke bodem voor een robuuste landbouwtoekomst. Om die reden dienen we nu samen met FNP, PvdA en D66 een amendement in.

Met deze kadernota gaan we graag aan de slag om te doen wat we kunnen doen zoals we dat hebben afgesproken in het coalitieakkoord. We pleiten voor extra budget als het gaat om biodiversiteit. Maar neoliberaal beleid zullen we nooit omarmen. Tevens blijven we vinden dat marktwerking in de zorg een slecht idee is en er een grotere verandering nodig is in Den Haag. 

U bent hier