h

Manifestatie tegen kleinschalige gaswinning in Fryslân

2 juni 2016

Manifestatie tegen kleinschalige gaswinning in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Onder het motto “Laat Fryslân niet zakken” werd op zaterdag 28 mei jl. in Oppenhuizen gedemonstreerd tegen de kleinschalige gaswinning uit de Friese bodem. Oppenhuizen is een van de lokaties waar het bedrijf Vermilion van plan gas te gaan winnen.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Sinds de gaswinning in Groningen aan banden wordt gelegd, wordt er vaker uitgeweken naar Fryslân. Hier wil een viertal bedrijven gas winnen uit kleinere velden: naast Vermilion (Harlingen, Oppenhuizen en Nieuwehorne) zijn dit de NAM (Ternaard, Moddergat), Tulip Oil (Terschelling) en Engie (Schiermonnikoog).

Provinciale Staten van Fryslân hebben al in februari 2015 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen “zich krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.” Inmiddels zijn er vanuit de provincie diverse brieven met deze strekking naar het ministerie van Economische Zaken en naar de gaswinningsbedrijven verzonden. Toch zetten Den Haag en de bedrijven  hun voorgenomen plannen door.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Op zaterdag hadden ruim 250 mensen zich verzameld bij het multifunctioneel centrum in Oppenhuizen. Een aantal sprekers kreeg het woord: de tweede kamerleden Eric Smaling (SP) en Lutz Jacobi (PvdA, via een videoboodschap) en enkele provinciale politici: Hetty Janssen (PvdA), Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren), Corlienke de Jong (FNP) en Irona Groeneveld (GrienLinks).
Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Zij gaven allen duidelijk te kennen waarom gaswinning hier niet gewenst is en dat als er gewonnen wordt, dan een nulmeting en omkering van de bewijslast noodzakelijke voorwaarden zijn. Daarnaast benadrukten zij de noodzaak van het versneld ontwikkelen van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie en aardwarmte.

Na de toespraken ging het in optocht door het dorp naar de lokatie waar Vermilion van plan is gas te gaan winnen. Daar werd symbolisch een groot rood kruis aan het toegangshek bevestigd, met aan weerszijden een spandoek met “Laat Fryslân niet zakken.”

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Ter afsluiting werden de demonstranten hier nog toegesproken door de voorzitter van de SP Statenfractie Fenna Feenstra, gedeputeerde Michiel Schrier en wethouder Durk Stoker.

De manifestatie was een initiatief van de SP Statenfractie, van het begin af aan gesteund door de Statenfractie van de FNP. Tijdens Provinciale Staten van 20 april heeft Statenlid Machiel Aarten de andere fracties en het college van GS ook uitgenodigd bij de manifestatie aanwezig te zijn. PvdA, Partij voor de Dieren en GrienLinks haakten nog bij de actie aan. Verder werd de actie gesteund door enkele maatschappelijke organisaties: de Waddenvereniging, gasTvrij Terschelling en Milieudefensie. Er kwam ook nog steun uit onverwachte hoek: uit solidariteit waren er zelfs mensen vanuit Eemsmond naar Oppenhuizen afgereisd!

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Gezien de opkomst en de media-aandacht die de manifestatie heeft gekregen kan de actie als erg geslaagd worden beschouwd. Een volgende stap zal de behandeling van de mijnbouwwet in de Tweede Kamer zijn. Waarschijnlijk wordt dit kort na de zomer. Dan zal er in Den Haag ook een geluid vanuit het Noorden moeten worden gehoord. De actie in Oppenhuizen krijgt dus nog een vervolg.

U bent hier