h

SP stelt vragen over mogelijke misstanden bij aanleg Centrale As

24 juni 2016

SP stelt vragen over mogelijke misstanden bij aanleg Centrale As

​Naar aanleiding van berichtgeving in de media op 24 juni, over vermeende misstanden voor mensen die werken aan de aanleg van de Centrale As, heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Sietske Poepjes.

Vakbond FNV bouw heeft een inventarisatie gedaan en komt tot de conclusie dat op grote schaal de uitzend- en bouw CAO's worden geschonden.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra: "Wij vragen uiteraard opheldering aan de Gedeputeerde. Het kan toch niet zo zijn dat de provincie Fryslân als hoofdopdrachtgever medeverantwoordelijk is voor misstanden bij de aanleg van een provinciale weg. Dit moet meteen goed onderzocht worden en mocht blijken dat er inderdaad schijnconstructies en onderbetaling plaats vinden, dan moet onmiddellijk worden ingegrepen."

1 Heeft u kennis genomen van de berichtgeving over misstanden bij de aanleg van de Centrale As, naar aanleiding van een inventarisatie van FNV bouw?
2 Klopt het dat de mensen die werken aan de Centrale As, vaak in dienst zijn via onderaannemers en uitzendbureau's?
3 Klopt het dat deze mensen worden onderbetaald, dat reisuren niet worden uitgekeerd en dat de uitzend- en bouw cao's op grote schaal worden geschonden?
4 Bent u het met de SP eens dat in het kader van de ketenverantwoordelijkheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies, het consortium "Nije Daam", waarin ook de provincie deelneemt, moet zorgen dat bij de aanleg van centrale as, geen misstanden zoals genoemd in de berichten kunnen en mogen plaatsvinden?
5 Bent u bereid zo spoedig mogelijk te onderzoeken in welke mate de door de vakbond aangekaarte misstanden plaats vinden en deze waar nodig direct aan te pakken en Provinciale Staten hier van op de hoogte te stellen.?

 

U bent hier