h

cultuur, taal, onderwijs en sport: iedereen kan meedoen

7 september 2016

cultuur, taal, onderwijs en sport: iedereen kan meedoen

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Vandaag was de behandeling van de beleidsbrief “mei hert, holle en hannen.Een beleidsbrief waarbij de SP bij monde van Jacob W. van de Hoek, zich tevreden toonde: “het is concreter, biedt duidelijkheid en dit College stelt 2 miljoen extra aan extra geld beschikbaar.”

Ook vond Jacob het een goede uitwerking van het coalitieakkoord, al maakt de SP zich toch nog wel zorgen over de uitvoering van de plannen voor meer en betere muziek- dans en toneellessen. Daarom diende hij een motie in om hier breder en concreter mee aan de slag te gaan, met hulp van een door “Keunstwurk” gemaakt rapport met een werkbaar scenario.
Verder vroeg de SP, evenals een aantal andere partijen om eerder dan nu gepland eens te kijken naar de vast subsidies voor cultuurinstellingen en de zogenaamde “herijking” hiervan, naar voren te schuiven. Door dit pas in 2021 te doen vallen instellingen die ook van grote waarde zijn voor de provincie en niet bij de Provinciale Basisinfrastructuur horen, buiten de boot.De motie die hierover, gezamenlijk met VVD, PvdA, D66 en FNP werd ingediend werd aangenomen.
In de aanloop naar de totstandkoming van deze beleidsbrief heeft de SP vele gesprekken gevoerd met mensen uit de cultuursector. Van de directeur van een kunstencentrum tot een ontwikkelaar van lesmethodes, van dirigenten tot muzikanten en van museumconservator tot een danslerares. Met al die input opzak, denkt de fractie dat het uitvoeringsprogramma zal bijdragen aan het versterken van de cultuursector en vooral aan de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen.

 

 

U bent hier