h

duurzame energie in Fryslân

28 september 2016

duurzame energie in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Er kwamen al veel positieve reacties op de beleidsbrief Duurzame Energie bij de commissievergadering over het onderwerp en vandaag in de Statenvergadering waren die er weer. Vanzelfsprekende duurzaamheid is een kernwaarde in het coalitieakkoord, dus was de inhoud van deze beleidsbrief ook naar verwachting. Concrete doelen stellen en de boel even flink scherp stellen. Op naar 20% besparing in 2020, naar 25% duurzame energie in 2025 en de eigen provinciale organisatie energieneutraal in dat zelfde jaar.

Deze doelstellingen hebben mooie neveneffecten: minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, lagere woonlasten, meer duurzame dorpen en meer innovatie. En vooral meer werkgelegenheid: 4000 aan duurzame
energie gerelateerde banen in 2020. Er zijn al hele mooie dingen gaande: zonneweides op Ameland en bij Garyp. Meer duurzame dorpen dan in alle andere provincies, samenwerkingsverbanden die de energietransitie nog meer stimuleren. Het opwekken van duurzame energie is belangrijk, maar besparing nog veel meer. Zeker waar dit tot lagere lasten voor Fryske inwoners leidt. 

Woordvoerder Fenna Feenstra diende drie moties in: geen schaliegas gebruiken voor LNG (vloeibaar gas); bij
boringen naar aardwarmte willen we geen boring naar aardgas (zoals aardgasproducent Vermilion wil); lobbyen bij het rijk om de maximum snelheid in Fryslân weer terug te brengen naar 120 km per uur. Alledrie de moties zijn aangenomen.

U bent hier