h

muziek, dans en toneelles: meer dan "uur-cultuur"

14 september 2016

muziek, dans en toneelles: meer dan "uur-cultuur"

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Op de dag dat Provinciale Staten vele tientallen miljoenen beschikbaar stelde voor Culturele Hoofdstad 2018, sloot het kunstencentrum in Leeuwarden haar deuren.
Wegbezuinigd.
Dit is de SP altijd een doorn in het oog geweest; als je een groot cultureel evenement organiseert, terwijl het slecht gaat met muziekscholen en kunstencentra, dan klopt er iets niet.
Daarom staat in het coalitieakkoord 2015-2019 geschreven: Resultaat 13 “meer Friezen nemen deel aan muziek- dans- en toneellessen.”
Best een merkwaardige zin in een provinciaal coalitieakkoord, omdat deze taak normaal ge-sproken bij de gemeenten ligt, maar de SP vindt dat het probleem aanpakken belangrijker is dan signaleren wie er verantwoordelijk voor is.

In het afgelopen jaar heeft de fractie veel werkbezoeken afgelegd en veel gesprekken gevoerd met betrokkenen. Daaruit kwam 1 belangrijk probleem naar voren: na projecten die kinderen laten kennismaken met cultuur in de klas, is er geen doorstroming naar een vakdocent.
Vaak vinden ouders de lessen te duur of is het gekozen muziekinstrument te kostbaar. In andere gevallen is het te ver weg voor leerlingen of wordt simpelweg vergeten om kinderen en hun ouders te wijzen op een vervolgoptie.
Daarbij zijn gemeentelijke kunstencentra, die laagdrempelig lessen aanboden, in veel ge-meenten wegbezuinigd en vervangen door collectieven van ZZP’ers. Dat heeft niet alleen invloed op de structuur, maar ook op de positie van de docent. Deze is opgeleid om les te geven, niet om ondernemer te zijn en een bedrijf overeind te houden.
Ook de topsector verschraalt: door minder leerlingen, minder toptalent en minder doorstroming naar vakopleiding. Ben je wel bovengemiddeld goed, maar je beseft dat je nauwelijks werk zult vinden, dan kies je ook eerder voor een andere studie.

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

De cultuurnota van de provincie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma, ging wel in op voorgenoemde problemen en resultaat 13, maar dat was voor de SP fractie niet genoeg.
Alleen door de provincie gesubsidieerde instellingen en/of organisaties zouden dit resultaat moeten bereiken.
Een eigen voorstel inbrengen met daarin een verbeterd plan was niet nodig. Al in het voorjaar van 2016 kregen Provinciale Staten een rapport aangeleverd door “Keunstwurk” (culturele dienstverlener in Fryslân), met daarin niet alleen een uitgebreide analyse, maar ook een aantal scenario’s.
Het meest uitgebreide scenario met hulp op maat aan scholen en andere aanbieders en af-stemming met verschillende partijen staat daarin centraal. Er wordt in dat scenario verbinding gemaakt tussen binnenschoolse- buitenschoolse en talentenprogramma’s en er worden afspraken gemaakt met cultuuraanbieders, culturele ondernemers, kennisinstellingen, ge-meenten en provincie.
Zo kan er zo veel mogelijk rendement worden gehaald uit wat er al is en meer kwaliteit worden geleverd. Wat de SP betreft ook nog voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.

Een motie, met daarin de opdracht aan het College om te komen met een uitvoeringsplan voor dit scenario is met grote meerderheid aanvaard door Provinciale Staten.
De SP is blij met dit resultaat.

U bent hier