h

Veelkleurig Fryslân

26 oktober 2016

Veelkleurig Fryslân

Foto: SP / persinfo.org

Het verdeelde stemmen van de SP over het voorstel om op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen heeft enige verbazing opgeroepen. De SP is immers voor een veelkleurige samenleving en dus ook voor een veelkleurig Fryslân? De discussie binnen de fractie van de SP ging dan ook niet daarover. De SP heeft jarenlang geijverd voor behoud van provinciale subsidies voor maatschappelijke organisaties als Tumba, COC en FSU.

Op het moment dat de SP toetrad tot de coalitie was de besluitvorming over de afbouw van de subsidie afgerond en was er geen bereidheid in de coalitie om de discussie te heropenen. De afgesproken manier om de subsidie te beëindigen was dat de provincie nog gedurende anderhalf jaar het budget beschikbaar zou houden. Gedacht werd dat het budget dan inzetbaar zou zijn voor de gemeenten, om voor hen de overgang te vergemakkelijken. In januari 2016 werd duidelijk dat de gemeenten niet bereid waren om deze rol te spelen. Als we daarvoor geen oplossing zouden hebben, zou per 1 januari 2017 het budget vervallen en zouden de maatschappelijke organisaties van de ene op de andere dag zonder provinciale bijdrage zitten. Dat wilden we niet laten gebeuren en daarom namen we het initiatief om alsnog een regeling te treffen waarbij het geld rechtstreeks naar de organisaties zou gaan.

Sindsdien wordt er met enige hardnekkigheid het gerucht boven tafel gehouden dat de SP aan de basis heeft gestaan van het afbouwen van de subsidies aan de organisaties. Het laatste nog in de ingezonden brief van COC en Tumba in de Leeuwarden Courant, naar aanleiding van het  regenboogvlag incident. In die brief werd gesteld: “Een overheid die beleid maakte voor minderheden. Dat beleid is dit voorjaar door de Friese Staten geschrapt.” Maar wat gebeurde er werkelijk dit voorjaar? We hebben de extra subsidie voor de organisaties boven tafel gehouden.

De discussie binnen de fractie van de SP ging over de vraag in hoeverre het geloofwaardig zou zijn om de regenboogvlag te hijsen, terwijl de provincie geen enkele verantwoordelijkheid wil nemen voor het in stand houden van organisaties als COC en Tumba. Het is niet de SP geweest die het schrappen van de subsidies bepleit heeft. Dat initiatief kwam van de vorige coalitie, waarin de PvdA een beslissende stem had. Dus het is een staaltje geschiedvervalsing om de verwaarlozing van beleid ten behoeve van minderheden aan de SP toe te schrijven.

Tegelijk realiseerden we ons dat er verschillend gedacht kan worden over het belang van die ongeloofwaardigheid. Vandaar dat we er een vrije kwestie van gemaakt hebben en twee van de vijf Statenleden toch voor hebben gestemd. Maar drie Statenleden van de SP stemden tegen.

Dat betekent niet dat we verschillend denken over het belang van veelkleurigheid in de samenleving. Maar voor een aantal van ons geldt dat we niet aan symboolpolitiek willen doen, als dat het enige is wat we doen.

Jacob W. van der Hoek

U bent hier