h

Actieplan geluidsoverlast laat veel te lang op zich wachten

23 november 2016

Actieplan geluidsoverlast laat veel te lang op zich wachten

Foto: Hillie de Koe / SP Frylan

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 november 2016 stelde SP fractievoorzitter Fenna Feenstra vragen over de geluidsoverlast die bewoners langs de nieuwe N381 (Drachten – Drentse grens) ervaren.

Fenna Feenstra: “We hebben de overlast die bewoners langs de N381 ervaren al meerdere keren aan de orde gesteld. We zijn zelfs met gedeputeerde Sietske Poepjes bij bewoners op bezoek geweest. Daarbij heeft de Gedeputeerde de overlast zelf ervaren en te kennen gegeven dat maatregelen genomen moeten worden. Tot dusver is daar echter nog niets van terecht gekomen. De SP vindt dat er nu echt iets moet gebeuren, we mogen de bewoners niet langer in de kou laten staan.”
Geluidsmetingen - die ’s morgens tussen 10:20 en 11:20 zijn gedaan - geven aan dat de gemiddelde geluidsoverlast bij de betreffende woningen 57 decibel is en dat is ook het maximum aanvaarbare geluidsniveau. Fenna Feenstra hierover: “De geluidshinder is gemiddeld binnen de wettelijke norm. Een harde regenbui met meer lawaai is echter minder hinderlijk dan een optrekkende vrachtauto die over een asfaltrand moet rijden. Een gemiddelde uitkomst van een meting zegt niets over de hinderlijkheid van het geluid. De geluidsoverlast kan in dit specifieke geval niet direct gekoppeld worden aan wettelijke normen, hier moet de menselijke maat van toepassing zijn.”
De Gedeputeerde, mevrouw Poepjes, heeft de avond voor de Statenvergadering een actieplan gepresenteerd, met daarin een lijst met maatregelen die genomen zullen worden voor bewoners langs de N381 en de Centrale As. De SP hoopt dat dit plan voldoende maatregelen bevat om de overlast voor de aanwonenden op te lossen en zal dit zeker blijven volgen.  Ze dringt er op aan het plan zo snel mogelijk uit te voeren.

U bent hier