h

SP stelt schriftelijke vragen over Structuurvisie voor de Ondergrond

5 december 2016

SP stelt schriftelijke vragen over Structuurvisie voor de Ondergrond

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De landelijke overheid is bezig met de realisatie van Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG), omdat de ondergrond van groot belang is voor onze energievoorziening en grondwater de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening is. Gedeputeerde Staten kunnen in een zienswijze aangeven welke provinciale accenten er voor Fryslân in STRONG zouden moeten worden opgenomen. 

SP Statenlid Machiel Aarten heeft hierover schriftelijke vragen opgesteld voor de Gedeputeerde Staten en in het specifiek voor de Gedeputeerde Klaas Kielstra. De provincie Fryslân heeft zich uitgesproken tegen opslag van CO2, kernafval en andere stoffen in de Fryske Bodem, tegen winning van schaliegas en tegen nieuwe gaswinning in het Waddengebied en de rest van de provincie. De provincie Fryslân is vóór inzet op geothermie. Zijn de Gedeputeerde staten ook van plan een zienswijze in te dienen waarin deze punten worden meegenomen. Ook wordt gevraagd of De Unesco Werelderfgoedgebieden, Natura2000- gebieden en de gebieden met een dieper zoet grondwater, zoals in het zuidoosten en onder Gaasterland, ook uitgesloten zullen worden voor mijnbouwactiviteiten. Tenslotte wil de SP weten of een eventuele zienswijze ook aan Provinciale Staten wordt aangeboden, en als dit zo is of dit dan ter kennisgeving of ter vaststelling worden gedaan.

Machiel Aarten: “Provinciale Staten van Fryslân hebben bij verschillende gelegenheden te kennen gegeven wat zij wel en vooral niet met de Fryske bodem willen. De SP hoopt dat Gedeputeerde Staten dit bij het rijk duidelijk maken door een scherpe zienswijze op STRONG in te dienen.”

U bent hier