h

van vogelvrij naar kogelvrij

21 december 2016

van vogelvrij naar kogelvrij

Foto: SP Fryslan / SP Fryslân

De SP wil dat jacht tot het absolute minimum wordt ingeperkt. De SP geeft de voorkeur aan beheer door natuurlijk evenwicht boven beheer door jacht. De  SP is tegen de hobbyjacht en de vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten kan wat de SP betreft tot nul beperkt worden. 

Vandaag heeft het burgerinitiatief “stop de hobbyjacht” gevraagd aan provinciale staten van Fryslân om de hobbyjacht op de agenda te zetten met als doel om alles wat binnen haar bevoegdheden ligt in te zetten om de hobbyjacht te voorkomen. “Van vogelvrij naar kogelvrij”, aldus het burgerinitiatief. Helaas heeft de provincie geen bevoegdheid op die punten die het burgerinitiatief aandraagt en is het daarom niet op de agenda gezet.
Het doel van het initiatief om de hobbyjacht te stoppen onderschrijft de SP echter volledig. Om toch recht te doen aan het initiatief hebben enkele partijen (SP, GL, PvdD, PvdA, D66) aangeboden om samen met de initiatiefnemers in overleg te zoeken naar een mogelijkheid om het toch op de agenda te krijgen.
Fenna Feenstra “Ook al is het niet de bevoegdheid van de provincie, soms kun je wel afspraken maken om beleid aan te scherpen. Omdat respect voor alles wat leeft altijd ons altijd aangaat” ​

U bent hier