h

Fryske SP vrouwen klaar om te knokken

16 januari 2017

Fryske SP vrouwen klaar om te knokken

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Fenna Feenstra uit Sneek en Hillie de Koe uit Lemmer staan definitief op de kandidatenlijst van de SP. Het SP congres heeft zich daar afgelopen zaterdag over uitgesproken. Zij staan op respectievelijk plaats 40 en 48.

Fenna Feenstra (1970) is in het dagelijks leven docent/onderzoeker bio-informatica bij het instituut voor Life Science & Technology van de Hanze Hogeschool in Groningen. Daarnaast is zij fractievoorzitter van de SP Statenfractie Fryslân. Eerder stond zij al hoog op de lijst voor het Europees Parlement en nu dus op plaats 40 op de Tweede Kamerlijst. Fenna is van jongs af aan al actief voor een betere en eerlijker wereld. Verontwaardiging over asociaal beleid is haar grote drijfveer. Of het nu gaat om armoede onder kinderen, beter openbaar vervoer of verdringing van banen. Waar nodig zal zij op de barricaden staan.
Fenna: “Iedereen heeft recht op een menswaardig en gelijkwaardig bestaan. Als actieve SP’er knok ik voor een Fryslân, Nederland en Europa waar ieder mens telt en waar economie in balans is met een goede bodem, natuur en klimaat.”

Hillie de Koe (1965) is na haar conservatoriumopleiding gaan varen en werd watersportondernemer. Inmiddels is zij ruim acht jaar werkzaam als beleidsmedewerker van de SP Statenfractie Fryslân. Daarnaast is zij actief als vrijwilliger voor het Nationaal ZorgFonds; het plan van de SP voor een publiek zorgfonds zonder eigen risico. Hillie is actief geworden voor de SP na de lokale strijd in haar woonplaats Lemmer voor het generaal pardon in 2006. “op de bank blijven zitten helpt zeker niet” is haar motto.
Zij staat vol overtuiging op de lijst voor de SP: “Ik wil knokken voor de uitgangspunten van de SP en de invulling die ons verkiezingsprogramma hier aan geeft. Wij komen met goede plannen en onderbouwde alternatieven. Een programma wat niet alleen maar repareert wat er nu niet goed is, maar richting geeft aan een samenleving waar het niet alleen maar draait om geld, maar vooral ook om welzijn, meedoen, creativiteit en saamhorigheid.”

U bent hier