h

Geen sjoemelstroom maar mienskipsenergie

20 januari 2017

Geen sjoemelstroom maar mienskipsenergie

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

De SP Statenfractie heeft bij monde van haar fractievoorzitter Fenna Feenstra schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld over sjoemelstroom.

Sjoemelstroom - grijze stroom die door de handel in groen-certificaten “vergroend” wordt - is een voorbeeld van het oude denken. Daarmee gaan we de hoognodige transitie niet halen. De SP wil daarom dat de provincie overgaat op de inkoop van mienskipsenergie. Fenna Feenstra: “De provincie heeft de ambitie om fossielvrij te worden. Geef dan het goede voorbeeld en waarborg dat je geen vieze stroom koopt met een kapitalistisch aflaat-etiket, maar stimuleer juist de echte 100% duurzame en sociale mienskipsenergie.”

Fryslân wil in 2050 fossielvrij zijn. Zij investeert fors in circulaire economie. Volgens de SP is dit ook hard nodig. Het lineaire economisch model dat streeft naar groei van welvaart ten koste van milieu is uit de tijd. Een circulair model voor groei van welzijn voor mens en natuur heeft de toekomst.

Inmiddels zijn er al tientallen Friese dorpen die in gezamenlijkheid een energie coöperatie oprichten. Duurzame lokaal opgewekte energieproductie, gedragen door de gemeenschap waar de mensen uit de gemeenschap direct van profiteren. Deze mienskipsenergie is de succesformule van veel dorpen uit het Netwerk Duurzame Dorpen. Hun winst is groen maar ook sociaal kapitaal. 

Dit zijn de vragen die door de SP Statenfractie aan het college van GS zijn gesteld:

1. De provincie Fryslân koopt groene stroom in voor haar stroomverbruik. Is dit 100% lokale duurzaam opgewekte groene stroom of koopt de provincie ook stroom in die als sjoemelstroom - grijze stroom met een groen certificaat - aangemerkt kan worden? 

2. Is de Gedeputeerde het met de SP eens dat sjoemelstroom niet valt onder de fossielvrije doelstellingen van de provincie, maar dat mienskipsenergie dat wel doet? 

3. Is de Gedeputeerde het met de SP eens dat het inkoopbeleid van de provincie zodanig moet zijn dat er geen sjoemelenergie ingekocht moet worden voor het provinciale stroomverbruik? 

4. Bent u van plan te waarborgen dat de provincie (ook) in de toekomst geen sjoemelstroom inkoopt? 5. Welke mogelijkheden heeft de provincie om haar energiebeleid zo aan te passen om alleen mienskipsenergie te gebruiken voor haar stroomverbruik?

U bent hier