h

WMO-vervoer is een vak apart!

26 januari 2017

WMO-vervoer is een vak apart!

Foto: Hillie de Koe / fractie

Zo pleitte SP Statenlid Machiel Aarten tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 januari jl. als reactie op het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor de Mobiliteitscentrale Noordoost. In deze mobiliteitscentrale gaan provincie en gemeente samenwerken om openbaar vervoer, gemeentelijk vervoer zoals WMO-vervoer (o.a. leerlingenvervoer) en vrijwilligersvervoer, op elkaar af te stemmen om zo vervoer op platteland te blijven garanderen.

Machiel: “Het is goed dat het OV in overheidshanden blijft en niet overgeleverd wordt aan de markt. Deze centrale mag echter niet leiden tot werkverdringing doordat vrijwilligers worden ingezet op echte banen. Ook moeten we erkennen dat het WMO-vervoer een vak is. In de Friese Meren hebben we gezien dat bezuinigingen op leerlingenvervoer hebben geleid tot drama’s bij families met autistische kinderen. Dat mag nooit weer gebeuren”. Om zijn woorden kracht bij te zetten diende Machiel een motie in waarin wordt gesteld dat er geen verdringing van reguliere chauffeurs door vrijwilligers mag plaatsvinden. Helaas haalde de motie het niet (19 stemmen voor, 23 tegen). Wel zegde gedeputeerde Johannes Kramer toe zijn best te doen om geen werkverdringing of kwaliteitsverlies plaats te laten vinden.

De SP is blij dat ook Fryslân inziet dat niet de geldbesparing centraal moet staan maar vervoergarantie en zorgvuldige omgang met kwetsbare doelgroepen. Eens mens is immers meer dan een vervoersconsument.

U bent hier