h

Breed verzet tegen boren onder het Wad in Ternaard

14 februari 2017

Breed verzet tegen boren onder het Wad in Ternaard

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Werkgroep LAATFRIESLANDNIETZAKKEN (LFNZ) heeft, naar aanleiding van de plannen van de NAM/SHELL om onder anderen via Ternaard gas te winnen onder de Waddenzee (het Pinkegat), de inwoners via een huis-aan-huis-enquête gevraagd wat zij vinden van de plannen van de NAM. Op basis van de reacties gaat LFNZ samen met de Waddenvereniging, die al langer grote zorgen heeft om de gasactiviteiten in en rondom de Waddenzee, Dorpsbelang Ternaard en Fêste Grûn Dongeriel, actie voeren tegen de NAM. Ook de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, gasTvrij Terschelling en Milieudefensie hebben naast meerdere politieke partijen duidelijk gemaakt deel te willen nemen aan een actie tegen gaswinning uit de Waddenzee. Een eerste actie bestaat uit het organiseren van een “anti-avond” in Ternaard op 9 maart a.s.

Machiel Aarten van LFNZ: “De Waddenzee is UNESCO werelderfgoed, blijf daar van af! Daarnaast hebben de bewoners maar weinig vertrouwen in de NAM als het op schade-afhandeling gaat. In Groningen hebben ze laten zien dat gedupeerden schandalig slecht behandeld worden. Dat willen wij niet in ús Fryslân. Mens en natuur zijn meer waard dan de aandelen van NAM.”

Onlangs heeft de Rabobank aangegeven te stoppen met directe financiering van gaswinactiviteiten in en rond de Waddenzee. Machiel Aarten: “Ik vind dat een stap in de goede richting en verwacht dat andere banken deze stap zullen volgen. Een hele grote zorg is nog wel dat pensioenfonds BPF nog steeds investeert in dit soort schadelijke activiteiten, veel mensen weten niet dat hun pensioenfonds dergelijke beleggingen doet.” LFNZ doet een dringend beroep op het pensioenfonds hiermee te stoppen. Mensen die hun pensioengelden via pensioenfonds BPF sparen zouden het fonds kunnen oproepen hiermee te stoppen.

De uitslag van de enquête is te zien op facebookpagina LAATFRIESLANDNIETZAKKEN.

U bent hier