h

SP steunt duurzame visserijhaven Harlingen

4 februari 2017

SP steunt duurzame visserijhaven Harlingen

Foto: Wikipedia / Wikipedia
De SP Statenfractie heeft in een gesprek met de Gemeente Harlingen vernomen dat het  de gezamenlijke ambitie van de Visveiling Urk / Insula en de gemeente Harlingen is om van de visserijhaven in samenhang met de visketen de meest duurzame visserijhaven van Europa te maken. Spil in deze ambitie is de bouw van de zaagtandsteiger, welke vissersschepen uitgerust met duurzame vistuigen (o.a. TwinRig, Quadrig, Flyshooten) optimaal faciliteert. Duurzame visserij vraagt om een passende infrastructuur. In onze uitvoeringsagenda 2015–2019 hebben we het volgende opgenomen: “We stimuleren de samenwerking van de Friese havens en de positie van Harlingen als zeehaven.”
 
De Gemeente Harlingen heeft, om hun ambitie waar te maken, een subsidieaanvraag gedaan bij het Waddenfonds voor de bouw van een zaagtandsteiger. De SP heeft vernomen dat de bezwarencommissie (opnieuw) aan het Waddenfonds heeft geadviseerd de gevraagde subsidie af te wijzen omdat er geen recht zou zijn op deze subsidie. Gedeputeerde Kielstra is bestuurslid van het Waddenfonds.
 
In het licht van bovenstaande heeft de SP bij monde van Statenlid Machiel Aarten de volgende schriftelijk vragen voor gedeputeerde Kielstra opgesteld:
1.   Erkent de gedeputeerde het belang van Harlingen als visserijhaven voor Fryslân, Nederland en Europa (werkgelegenheid, toerisme, educatie)?
2.   Erkent de gedeputeerde dat Harlingen een visserijhaven is die de vissersvloot op een innovatieve en duurzame wijze wil en kan faciliteren?
3.   Gaat de gedeputeerde zich inzetten om de subsidie toch toe te kennen om zodoende ook recht te doen aan de uitvoeringsagenda?

U bent hier