h

Stop sjoemelstroom, kies mienskipsenergie

22 februari 2017

Stop sjoemelstroom, kies mienskipsenergie

Foto: Hillie de Koe / fototoestel

De provincie gaat stoppen met de inkoop van sjoemelstroom. Dat was het antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van de SP Statenfractie. De SP vindt buitenlandse certificaten van oorsprong (CvO's), waarmee grijze stroom "vergroend" wordt geen goede zaak. De provincie gaat deze nu afnemen van Omrin.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra vind dit een verbetering, maar het gaat haar nog niet ver genoeg. "Groene stroom afnemen van een groot bedrijf als Omrin, wat afval gebruikt voor de opwekking van energie, is beter dan een kolencentrale, maar nog liever zien wij dat de provincie (en ook de gemeenten) stroom afnemen van lokale energiecoöperaties. Dat is behalve duurzamer en socialer, ook nog eens beter voor de subsidiekansen voor de lokale energie-initiatieven." Om deze verbetering te realiseren gaat de SP alsnog een motie indienen met deze strekking.

U bent hier