h

Goed bezochte anti-avond gaswinning Ternaard

10 maart 2017

Goed bezochte anti-avond gaswinning Ternaard

Foto: SP

Bij het Friese Ternaard is Vermilion van plan naar gas te boren. Het grootste deel van het 4 miljoen kuub grote veld ligt onder de Waddenzee. Na twee informatie-avonden in Ternaard waar de NAM en het ministerie van Economische Zaken hun plannen hadden uitgelegd, besloten dorpsbelang Ternaard, de Waddenvereniging, Fêste Grûn Dongeradiel en LAATFRYSLANNIETZAKKEN op 9 maart 2017 een “anti-avond” te organiseren. Hierbij waren diverse sprekers uitgenodigd.

De avond werd geopend door gedeputeerde Michiel Schrier (SP), die memoreerde dat de Friese Staten zich al in 2015 met grote meerderheid tegen gaswinning uit de Friese bodem hadden uitgesproken. Albert van der Ploeg (wethouder Dongeradiel) liet weten “er iets uit te willen halen.” Hij wil onder meer een nulmeting en omkering van de bewijslast.

Na de pauze was het motto: actie voeren helpt. “De NAM stoppen kan,” aldus Peter Kodde (Milieudefensie). Hij riep de Ternaarders op zich te laten horen, zodat iedereen kan zien wat hier te gebeuren staat.

In haar bijdrage legde Fenna Feenstra (voorzitter SP Statenfractie) de nadruk op haar rol als milieuactiviste. Enkele citaten: “Met de gasbevingen bij de buren en de klimaatverandering boven ons hoofd is het niet meer van deze tijd om onder wereld erfgoed te gaan boren. Over heel de wereld desinvesteren grote bedrijven in de fossiele energie en investeren bedrijven in duurzame energie. We roepen dan ook de NAM op om te stoppen met gaswinning. Nu is de tijd voor een afbouwplan voor fossiel en een opbouwplan voor groene energie. Met spiegeltjes en kraaltjes voor de buurt kom je er niet. Ternaard, de toekomst en de Waddenzee zijn meer waard.”

Fenna Feenstra benadrukte dat actie voeren helpt. Enkele voorbeelden: in Beesterzwaag hebben bewoners het college tot inkeer gebracht, Energiereus Engie heeft na protesten zelf de stekker eruit gehaald. In Heerenveen is door protesten Vermilion gesommeerd te stoppen met gaswinning onder de woonwijk Skoatterwald en in Oppenhuizen zijn er tiltmeters geplaatst. Op al die plekken stonden bewoners, dorpsbelangen, milieubewegingen, werkgroepen en politici schouder aan schouder. Als Den Haag het schip niet wil keren dan keren wij het schip.

Protest is echter niet voldoende: “Er moet ook perspectief worden geboden met een alternatief. Naast meer duurzaam vervoer en besparingen moeten we ook meer duurzame energie opwekken. De SP is voorstander van mienskipsenergie. Dorpen en wijken die zelf hun energie opwekken en waar de winst ten goede komt aan diezelfde dorpen en wijken.  Sociaal en groen moeten hand in hand gaan, zodat energietransitie voordeel oplevert voor mens en milieu.”

Frank Petersen (Waddenvereniging) gaf in zijn toespraak aan dat hij hoop koestert op een betere toekomst. Hij stelde dat grote energiebedrijven zoals de NAM ook de koers wel willen verleggen naar duurzame energie. Hij hoopt dat zij daar over niet al te lange tijd mee naar buiten komen.

Er was ook een gast die niet was uitgenodigd, maar die wel het woord kreeg: Lutz Jacobi (scheidend Tweede Kamerlid PvdA). Zij vindt dat gebied weer perspectief moet worden geboden; NAM en Economische Zaken moeten hier van af blijven.

Alle sprekers na de pauze riepen de Ternaarder bevolking op tot verzet. Verder werd de bevolking opgeroepen om over te stappen op duurzame energie; daarmee kunnen de energiereuzen ook worden gedwongen tot andere keuzes. De goed bezochte “anti-avond” heeft de bewoners wellicht weer wat hoop gegeven.

U bent hier