h

Windpark: meedoen is mee delen

24 januari 2018

Windpark: meedoen is mee delen

Tijdens Provinciale Staten van 24 januari 2018 viel het besluit voor de oprichting van Windpark Friesland en de voorfinanciering hiervan. Het zou wat de SP betreft mooi zijn als elke Fries de kans krijgt om mee te doen en mee te delen in de winst. Dit bepaalt voor een groot deel ons gevoel bij het park. Is het ‘ons’ park, waar we zelf aan hebben bijgedragen en van profiteren? Of is het ‘hun’ park, dat ons alleen maar geld kost?

Meedoen, dan ook mee delen. Bij veel windprojecten op land kunnen burgers – maar ook bedrijven en lagere overheden – participeren. Dit vergroot het draagvlak voor plaatsing van de turbines. Iedereen kan een aandeel nemen in de windmolens, iedereen kan meedelen in de opbrengst. Kortom: onze wind, onze winst.

Het laten meedoen en meedelen van de inwoners van Fryslân kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in de vorm van zegels die je kunt sparen bij de supermarkt, of dat je participeert via een dorpscollectief of door het individueel kopen van aandelen. We zien als SP graag dat daar nog uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan. Steeds meer mensen zien in dat investeren in duurzaamheid niet alleen een maatschappelijke noodzaak is, maar ook economische kansen biedt.

SP Statenlid Machiel Aarten betoogt: “Participeren is een manier voor mensen om te laten zien wat ze willen, om gezamenlijk dingen gedaan te krijgen. Dat is overigens niks nieuws. Dat was al zo, toen boeren eeuwen geleden in coöperaties windmolens hebben neergezet. Windmolens die Nederland tot Nederland hebben gemaakt. Nu hebben we de kans om windmolens neer te zetten, die van belang zijn voor de toekomst van Fryslân, van Nederland. Goed voor het klimaat en goed voor een onafhankelijke energievoorziening. Door mensen te laten meedoen kunnen ze profiteren van het rendement, als de molens straks draaien en de wind ons voorziet van groene stroom. Dat voelt toch wel even anders dan wanneer alle winst naar grote investeerders gaat.”

U bent hier