h

Circulair moet ook sociaal!

29 maart 2018

Circulair moet ook sociaal!

Foto: Hillie de Koe

Fryslân wil werken aan een circulaire economie. Een prachtig initiatief van het College van GS.  Toch kon de SP zich niet vinden in een aantal aspecten van het voorstel.

Woordvoerder Jacob W. van der Hoek verwoordde het als volgt: “Circulaire economie is meer dan recycling. Circulaire Economie kent geen afval meer, maar gaat over grondstoffen. Bovendien is het geen wedstrijd om de beste te zijn, zoals het college zich ten doel stelt om tot de Europese top drie te horen. Het zou ook niet het verdienen van geld als uitgangspunt moeten hebben.”

Geld verdienen aan circulaire economie is het kapitalistische uitgangspunt. Voor de SP staan mens en aarde voorop. Als geld verdienen en economische groei weer het uitgangspunt zijn, liggen dezelfde gevaren van onze huidige economie op de loer en wordt de uiteindelijk gerecyclede spijkerbroek nog steeds gemaakt door een uitgebuite naaister in een lage-lonen-land of komt de tuintafel van fsc-hout ergens uit Zuid-Amerika.

Daarom kan de SP fractie zich ook heel goed vinden in de uitgangspunten van de donut economie, zoals geformuleerd door de Britse econome Kate Raworth. Om collega-Statenleden hiermee kennis te laten maken organiseerde de SP-fractie twee weken geleden al een bijeenkomst over de donut economie. Tijdens de Statenvergadering kregen alle fractie tevens het boek van Kate Rawordt cadeau en kon een ieder genieten van een donut bij de koffie.

Om het Statenvoorstel bij te sturen diende Jacob twee amendementen en twee moties in. Alleen de motie die pleit voor kortere vervoersstromen haalde een meerderheid.

Voor meer informatie over Donuteconomie zie: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/de-donut-economie.html 

U bent hier