h

Keurmerk 'MienskipsEnergie' geeft goede voorbeeld voor groene en sociale stroom

30 april 2018

Keurmerk 'MienskipsEnergie' geeft goede voorbeeld voor groene en sociale stroom

Foto: Fenna Feenstra / SP

De herkomst van de gewone groene stroom is niet altijd even helder. Het is een wereld met niet transparante certificaten, die uit dubieze groene stroom bronnen komt zoals kolencentrales die bijvoorbeeld biomassa bijstoken en afvalovens. Ook komt groene stroom nog al eens van grote windparken die de sociale omgeving ontwrichten. Echte groene stroom die wel goed is voor milieu en de gemeenschap is MienskipsEnergie. Deze energie richt zich namelijk op collectieve en lokale productie van energie, volgens drie principes:

  • Energie waar de gemeenschap over beslist, 
  • Lokale duurzame energievorm die de gemeenschap wil
  • Energie die de gemeenschap gebruikt en waar zij van profiteert. 

Iedereen moet mee kunnen doen, van arm tot rijk en de rendementen moeten ook weer voor iedereen zijn. Voor de mensen en door de mensen.
In Fryslan zijn al veel intiatieven maar rondom mienskipsenergie maar er is nu ook een keurmerk. Op 26 april 2018 werd het eerste keurmerk uitgedeeld aan de Stichting de Griene Greide uit Garyp. De SP, als warme pleiter van mienskipsenergie was erbij. Het keurmerk is in het leven geroepen om de kwaliteit van lokale energie initiatieven te waarborgen. Afnemers zijn zo zeker van het feit dat hun stroom duurzaam is opgewekt. Ook is het een steun in de rug voor al die gemeenschappen die moeite steken in het opzetten van een energiecooperatie voor het welzijn van het het klimaat en het welzijn van de buurt. Iedere lokaal energie initiatief die voldoet aan de drie principes van Raerd kan een keurmerk krijgen.
De SP heeft zich afgelopen jaren in de provincie actief ingezet om meer mienskips energie projecten van de grond te krijgen en te steunen. Voor de SP is mienskipsenergie het alternatief tegen de energiereuzen die winsten maken ten koste van mens en milieu zonder dat de mensen daar iets over te zeggen hebben. Dit keurmerk mienskipsenergie zal zeker ook helpen om de investeringen in deze wijze van 'energie opwekken' te vergroten, en alternatieven zichtbaar te maken voor de buitenwereld. De provinciale statenfractie zal onderzoeken of het ook mogelijk dat de provincie in de toekomst alleen maar energie gebruikt van het keurmerk.

Fenna Feenstra
SP fractie 

U bent hier