h

Staten steunen SP: statiegeld op flesjes en blikjes invoeren!

25 april 2018

Staten steunen SP: statiegeld op flesjes en blikjes invoeren!

Foto: SP / pixabay

Iedereen is inmiddels wel op de hoogte van het verschijnsel “plastic soup”: de enorme hoeveelheid plastic die in onze oceanen drijft. Dat deze plasticbrij veroorzaakt wordt door zwerfafval en dat deze vervuiling gevaarlijk is voor mens en dier mag bekend zijn. Dichter
bij huis zorgen weggegooide flesjes en blikjes niet alleen voor overlast en opruimkosten, maar kan vee, door kapot gemaaid afval, een pijnlijke dood sterven.

Zo zijn er nog meer redenen om te pleiten voor invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Om een grote en sterke vuist richting Kabinet en Tweede Kamer te maken, is de Statiegeldalliantie opgericht. Alle overheden, belangengroepen en organisaties die zich aansluiten geven aan dat zij uitbreiding van statiegeld willen voor kleine PET-flesjes en blikjes. Dit systeem blijkt al heel goed te werken in een aantal landen en brengt de hoeveelheid zwerfafval drastisch naar beneden.

Een motie “vreemd aan de orde van de dag” van de SP, mede ondertekend door FNP, Partij voor de Dieren, GrienLinks, Partij van de Arbeid, D66 en ChristenUnie,  om de provincie
Fryslân aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie is met een ruime meerderheid aangenomen.  
http://www.statiegeldalliantie.org

Foto: SP / statiegeldalliantie.org

U bent hier