h

Kadernota 2019

29 juni 2018

Kadernota 2019

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Op woensdag 27 juni 2018 staat de Kadernota 2019 op de agenda van Provinciale Staten. Dit agendapunt kan worden gezien als de provinciale variant van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Tijdens haar bijdrage kijkt SP fractievoorzitter Fenna Feenstra zowel terug op de afgelopen drie jaar waarin de SP deel uitmaakte fan de coalitie, als vooruit naar het laatste jaar voor de verkiezingen in 2019.

Drie jaar geleden heeft de SP “ja” gezegd tegen de coalitieplannen, voornamelijk vanwege de focus op het MKB, de duurzaamheidsplannen (met name de mienskipsenergie), de circulaire economie, een landbouw meer in balans met de natuur, meer veilige wegen, geen nieuwe gasboringen en alle plannen in het zorgdomein. En natuurlijk de kunstlessen. Wat dat laatste betreft is het doel uit het coalitieakkoord nog niet bereikt. Er wordt met enkele gemeenten overlegd om een convenant op te stellen om het aantal deelnemers aan kunstlessen toe te laten nemen. De SP vraagt om dit te doen met alle gemeenten. En dan niet alleen voor muziek maar ook voor dans, toneel en beeldende kunst. De motie die de SP daarvoor indient wordt met 23 tegen 18 stemmen aangenomen.

Een ander punt dat Fenna naar voren brengt is de energiearmoede. Voor SP is het essentieel dat er geen tweedeling ontstaat. Zij die kunnen verduurzamen en zij die dat niet kunnen. Niet goed voor het klimaat, niet goed voor de sociale economische positie. In de BERAP konden we lezen dat er €4 tot €5 miljoen niet besteed gaat worden aan cofinanciering voor het verduurzamen van sociale huurhuizen. Een van de redenen is dat huurhuizen tussen koophuizen staan en de omvang vaak te klein is om het betaalbaar te maken. De SP vraagt het college om de aandacht voor de sociale wijken en de energiearmoede niet los te laten maar met nieuwe plannen te komen voor een wijkgerichte aanpak. Aanvankelijk dient de SP hier ook een motie voor in, maar omdat de gedeputeerde op dit punt toezeggingen doet, wordt de motie later ingetrokken.

Fenna geeft aan het eind van haar betoog een samenvatting: “Drie jaar geleden hadden we als SP een droom - dat mag nog als je voor het eerst in een college gaat zitten. Een mooie droom die deels werkelijkheid is geworden. We zijn trots op al die duurzame dorpen in Friesland. Het Iepen MienskipsFûns en het Kansenfonds zijn een succes. Wegen zijn veiliger geworden. Er zijn bewegingen naar een meer duurzamere landbouw en circulaire economie. Maar we leven nog lang niet in een samenleving die in balans is. Het begint met de erkenning dat er ongelijkheidsproblemen zijn rondom het toegang hebben tot kunst, zorg en middelen om te verduurzamen. Dan kunnen we daarna samen werken aan oplossingen.”

U bent hier