h

windpark onder betere voorwaarden

25 juli 2018

windpark onder betere voorwaarden

Gezondheid is van het grootste belang voor ieder mens. De SP kon alleen met de voorwaarden voor het realiseren van windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop Afsluitdijk instemmen, als de gezondheid goed gewaarborgd kon worden. “Molens worden stilgezet als er gezondheidsgevaar blijkt,” heeft de Gedeputeerde toegezegd. Er komt een systeem waar bewoners te allen tijde nieuwe onderzoeken kunnen aandragen over gezondheid en windmolens en ook de overheid gaat dit continue in de gaten houden. Dit systeem wordt samen met de bewoners, de RIVM en de GGD opgezet onder regie van de provincie. Zo houden we de vinger aan de pols en nemen we direct maatregelen als blijkt dat er echt gevaar is.

De zorg om de rode knipperlichten wordt in Den Haag al opgepakt. Daar wordt onderzoek gedaan naar alternatieven. Wij hopen dat dit op korte termijn geïmplementeerd kan worden. Omdat ook de lusten en de lasten eerlijker verdeeld worden en de tiphoogte omlaag gaat vindt de SP dat al met al de voorwaarden beter zijn dan ze eerder waren. Om die reden gaat zij akkoord met de voorwaarden.

Jammer is dat de bewoners zich niet betrokken hebben gevoeld bij het maken van de plannen. “Dit mag nooit meer op deze manier worden gedaan,” aldus fractievoorzitter Fenna Feenstra. Omdat er  met het klimaatakkoord nog meer wind- en zonneparken te verwachten zijn, pleit de SP voor een provinciaal energiebedrijf. Zo’n provinciaal energiebedrijf kan naast de bestaande kleine mienskipsenergiecoöperaties de grotere projecten zoals wind- en zonneparken realiseren. Dit gebeurt dan zonder winstoogmerk en zal volledig in samenspraak met bewoners en belanghebbenden uit de buurt worden gerealiseerd. Daarbij komt de winst ook weer terug in het gebied. Komend jaar zal de SP hierover een initiatiefvoorstel indienen. Meer info? bekijk het filmpje hier onder.

U bent hier