h

educatie en amateurkunst op 1!

31 oktober 2018

educatie en amateurkunst op 1!

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Agenda 2028. Dat is de
titel van het Collegevoorstel om te komen tot een “erfenis” van Culturele
Hoofdstad 2018 en vandaag op de agenda van Provinciale Staten.

Hoe gaan we verder, wat willen we, hoe houden we dit succes vast.

Woordvoerder Rob Burger is werkzaam op een kunstacademie in Groningen en kijkt als relatieve buitenstaander misschien net iets anders naar Culturele Hoofdstad en wat daar het vervolg op zou moeten zijn.

Wat hij las in het stuk waren vooral letters. Héél véél letters, maar veel minder inhoud. Waar het ook in Commissievergaderingen vooral ging over geldstromen, organisatiestructuren en bedragen, wilde Rob het vooral hebben over de inhoud.

Wat willen we dan van deze erfenis van 2018 en wat vinden we belangrijk.

Daarbij moet wat de SP betreft ook vooral aandacht zijn voor de nieuwe generaties; kinderen en jongeren. Nieuw talent.

Het gezamenlijke Culturele Veld van Fryslân heeft de koppen bij elkaar gestoken. In de Beeldvormende Commissievergadering kwamen zij met een goed doordachte presentatie en aansluitend het verrassende document “En nu doorpakken!” met 11 acties voor een cultureel sterk Fryslân.

Feitelijk wil de SP er voor pleiten om dít stuk als uitgangspunt voor de erfenis te nemen. Weliswaar met een kleine aanpassing: de actiepunten 10 en 11 zouden op de eerste en tweede plaats moeten komen te staan. Die punten zijn: versterken van de cultuureducatie en versterken van de amateurkunst en cultuurbereik.

Rob Burger diende samen met FNP en Statenlid Schukking een motie in die het College verzoekt om bij de uitwerking van Agenda 2028 deze beide punten naar voren te laten komen en dit ook mee te nemen bij de heroriëntatie Basisinfrastructuur die op de Statenagenda van december staat.

De motie werd aangenomen met 38 stemmen voor en 3 tegen.

U bent hier