h

Succesvolle samenwerking Statenfractie, Tweede Kamer en Stichting Afvaloven Nee

31 oktober 2018

Succesvolle samenwerking Statenfractie, Tweede Kamer en Stichting Afvaloven Nee

Foto: Durk, Tomas

 

Stel: je bent agent en je spreekt een automobilist aan die elke dag 80 km per uur rijdt in een woonwijk waar je 50 km per uur mag rijden. En je krijgt het volgende antwoord: "Maar agent, ik mag binnen de wet opereren. De maximale snelheid in Nederland is 130 km per uur, ik heb deze snelheid gemeten met een touw en een keukenklok en ik meet dan een onnauwkeurigheid van 40 km per uur. Omdat ik de toegestane snelheid mag corrigeren met die onnauwkeurigheid mag ik hier toch 90 km per uur rijden? En ik rijd maar 80 km per uur!"

Dit is hoe de afvaloven REC in Harlingen omgaat met emissies. In de vergunning staat dat er gemiddeld maar 5 mg/Nm3 zoutzuur uit de oven mag komen. De afvaloven stoot echter 8 mg/NM3 uit omdat ze naar eigen zeggen 4 mg/Nm3 mogen corrigeren. Die 4 mg is gebaseerd op een hoekje in de wet waarin ergens een maximum waarde staat en ook ergens een maximum percentage. Door die te combineren komt de afvaloven op een correctiemarge van 4 mg. Bijna twee keer zo hoog als de norm! 

Zo is de wet niet bedoeld, zeggen provincie Fryslân en de Europese Commissie in diverse brieven. Deze praktijk is ongewenst omdat er bewust meer giftige stoffen worden uitgestoten en er inmiddels veel nauwkeuriger gemeten kan worden. Als antwoord op SP Tweede Kamervragen schrijft de minister dat ze het daarmee eens is. De uitleg van de wet is verkeerd. Rijkswaterstaat en de afvalovenindustrie hebben daarop een voorstel gedaan voor een betere methode om correctiewaarden te bepalen. Deze nieuwe norm is veel nauwkeuriger, de meetcorrectie is zelfs kleiner dan 1 mg.

De Statenfracties SP, GL en PvdA hebben in Fryslân middels een motie gevraagd om te handhaven op de nieuwe norm. Fenna Feenstra (SP): “Andere afvalverbranders hebben niet eens de meetcorrectie nodig, die stoten uit zichzelf al veel minder zoutzuur uit. Ver boven de wettelijke norm uitstoten, zoals de REC doet, vraagt om handhaving.” De motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten van Fryslân. De afvaloven in Harlingen mag nu niet meer bewust boven de vergunde norm vervuilen. Een succesvolle samenwerking van Stichting Afvaloven Nee, de SP Tweede Kamerfractie en de SP Statenfractie Fryslân. Een overwinning op vervuilende industrie.

De bijdrage aan het debat van Fenna is hier te zien: https://youtu.be/76H0ECE1SDw

U bent hier