h

SP pleit voor meer zeggenschap bij initiatiefvoorstel “anders formeren”

28 november 2018

SP pleit voor meer zeggenschap bij initiatiefvoorstel “anders formeren”

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Fenna Feenstra, fractievoorzitter SP Statenfractie Fryslân: “Mensen voelen zich niet betrokken bij de politiek omdat we de zeggenschap over hoe we willen samenleven hebben verkocht, te veel economische focus hebben, mensen veranderd hebben in consumenten en te vaak luisteren naar multinationals.

Met zeggenschap willen we dat verlies aan betrokkenheid weer repareren. Wij willen iedereen betrekken bij de plannen waar de provincie een rol in speelt, omwonenden een stem geven. We vragen daarom aan de Staten om uit te gaan van het principe dat de provincie op hoofdlijnen plannen maakt en dat de uitwerking vorm wordt gegeven samen met de mensen die het aangaat.”

Op initiatief van Jan Waterlander van de fractie van 50+ heeft Provinciale Staten van Fryslân een voorstel besproken om anders te gaan formeren. Fenna Feenstra gaf in haar bijdrage om te beginnen een compliment aan de heer Waterlander voor zijn initiatief. Zijn analyse voor het verlies van de betrokkenheid van burgers is het gebrek aan dualisme. Fenna Feenstra stelt echter: “Als SP betwijfelen we dat. We hebben andere analyse.

Vijfendertig jaar geleden heeft de toenmalige regering de grote uitverkoop van zeggenschap over hoe we willen samenleven in gang gezet. Post, Telefonie, Zorg, Openvaar Vervoer en energiebedrijven (zowat alle basisvoorzieningen en nutsbedrijven) zijn op afstand gezet. De overheid ging er niet meer over. De macht van bedrijven werd groter, de bedrijven werden groter en daarmee de macht van de bedrijven nog groter. Wereldwijde fusies van onder anderen die geprivatiseerde voorzieningsbedrijven zijn mede door die fusies ook nog eens moeilijker bij te sturen. We zien zelfs dat multinationals claims leggen als er iets gebeurt wat hen tegenstaat en dreigen ze met werkgelegenheidsargumenten en eisen ze belastingvoordelen. De overheid is de grip op multinationals kwijtgeraakt. We worden er zelfs intens door geraakt: belastingbetalers die €50 miljard moesten betalen om banken te redden.

Kortom: mensen voelen zich niet betrokken omdat we de zeggenschap over hoe we willen samenleven hebben verkocht, te veel economische focus hebben, mensen veranderd hebben in consumenten en te vaak luisteren naar multinationals." 

De SP dient daarvoor samen met de PvdA en D66 een motie in, met daarin opgenomen dat we uitgaan van het principe dat de provincie, al dan niet samen met gemeenten of andere partners, op hoofdlijnen plannen maakt en dat de uitwerking vorm wordt gegeven samen met de mensen die het aangaat.

Fenna Feenstra: “Kritiek en zelfkritiek. Als we dat blijven doen zullen we blijven leren en blijven verbeteren.”

U bent hier