h

SP stelt mondelinge vragen over zoutwinning

28 november 2018

SP stelt mondelinge vragen over zoutwinning

Foto: Machiel Aarten / Machiel

In Provinciale Staten (PS) van 28 november 2018 heeft de SP bij monde van woordvoerder Machiel Aarten tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over de rol van de provincie als aandeelhouder (via de NOM) bij zoutwinbedrijf Nedmag. Gezien de forse problemen rondom de zoutwinning, verzakkingen, schade aan gebouwen en infrastructuur, vervuiling van het grondwater door dieselolie, stelt de SP de morele vraag of de provincie als medeaandeelhouder wel onafhankelijk kan toezien op de veiligheid als zij zelf financiële belangen heeft in deze sector.

De SP wil dat Gedeputeerde Staten (GS) een kritische rol pakt en het aandeelhouderschap van de provincie in mijnbouwbedrijven ter discussie stelt. De SP wil dat GS als aandeelhouder haar verantwoordelijkheid pakt, alles in het werk stelt om voor gedupeerden en omgeving schade te herstellen en zich kritisch uit naar Nedmag. Gedupeerden voelen zich nu niet gehoord.

Gedeputeerde Sander de Rouwe gaf in zijn antwoord aan dat GS samen met de medeaandeelhouders van de NOM (het rijk en de provincies Groningen en Drenthe) in gesprek wil gaan over de constructie van de NOM, om te bespreken “hoe we de Noordelijke beleidsdoelen kunnen verwezenlijken en transities kunnen versnellen.” De gedeputeerde zegde toe om dit onderwerp op de agenda te zetten van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van de NOM en PS middels een brief op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.

U bent hier