h

SP verkiezingsprogramma: tijd voor rechtvaardigheid

18 november 2018

SP verkiezingsprogramma: tijd voor rechtvaardigheid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

SP wil klimaatrechtvaardigheid

 ‘Tijd voor rechtvaardigheid’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de SP in Fryslân.

De kernwaarden van de SP zijn en blijven: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en kritiek op het kapitalisme, het huidige neo-liberale beleid. Met dit programma geven we de richting aan de omslag. Samen met onze inwoners kunnen en willen we de uitvoering vormgeven.

 Wat de SP betreft houdt de circulaire economie niet op bij afvalverwerking. Willen wij de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties dan vraagt dit verandering in hoe we voedsel en energie gebruiken en maken. De SP wil een verandering waarbij het geld en de winsten in Fryslân blijven en opnieuw  worden geïnvesteerd. Een provincie waar mensen meer invloed hebben op hun toekomstige leefwereld, op de wereld van de volgende generaties, onze kinderen.

 Grote opgaven moeten we oppakken met al onze inwoners, boeren, bedrijven en organisaties. Dus niet besluiten over mensen, maar samen, in goed overleg. Wat de SP betreft is anders denken en anders doen geen keuze, maar een verplichting die wij allemaal hebben. Niet langer praten over grote thema’s als energietransitie en biodiversiteit, maar aanpakken en beginnen op een rechtvaardige manier.

 Voorkom energiearmoede en behoud de rendementen van de energietransitie voor Fryslân. Zorg voor balans in natuur en landbouw waarbij de biodiversiteit wordt vergroot en boeren perspectief hebben. Laat mensen meebeslissen over de leefbaarheid van hun dorp of wijk en ondersteun initiatieven van onderop. ‘Alleen als dit rechtvaardig gebeurt kunnen wij stappen zetten richting een betere toekomst’, stelt Michiel Schrier. Hij is tijdens de SP regioconferentie  als lijsttrekker is gekozen. ‘Een goede keuze die mijn volledige vertrouwen heeft,’ aldus de huidige fractievoorzitter Fenna Feenstra, die zich na acht jaar provinciale politiek kandidaat heeft gesteld voor een plek op de Europese lijst voor de SP.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Lijsttrekker Michiel Schrier sprak de aanwezigen als volgt toe:

Misschien geen revolutie, maar stap voor stap breken we het kapitalisme weer af in Fryslân. Dat is nodige om een rechtvaardige verandering in gang te zetten. Een verandering waarbij niemand buiten de boot valt. 
Fryslân is van ons allemaal. Verduurzaming wordt niet een feestje voor rijke mensen waarbij mensen met een smalle beurs de rekening betalen. Rendementen uit duurzame energie verdwijnen niet naar aandeelhouders in Spanje of Japan. Nee deze blijven in Fryslân. Lokaal, door alle molens en zonnepanelen van de tientallen coöperaties en provinciaal door ons eigen energiebedrijf. 
Fryslân is van ons allemaal. Bij het herstellen van de balans tussen natuur en de landbouw kunnen ook de boeren meedoen die nu wurgcontracten hebben bij de grote banken. Ook zij hebben er geen baat bij dat de insecten verdwijnen, de grond waardeloos wordt en de biodiversiteit verdwijnt. Maar zolang de boeren twee cent krijgen van de zak friet die voor twee euro in de winkel ligt. Zolang wij denken dat wij zuivel voor bulkprijzen op de wereldmarkt moeten dumpen. Zolang wij zo blijven denken gaat het niet lukken. Het is tijd om dit systeem op de kop te gooien. Door lokaal eten te kopen bij de streekboer of een eerlijke prijs te betalen in de supermarkt. Fryslân is van ons allemaal. Zo voelen de Friezen dat, die zich met hart en ziel inzetten binnen energiecoöperaties, zorgcoöperatie en voedselcoöperaties. Dat is soms best ingewikkeld en zij verdienen daarom de steun van de overheid.
Fryslân is van ons allemaal. Ook als we zien dat de energietransitie haar sporen zal trekken in het Friese landschap. Betrek omwonenden aan de voorkant bij het proces en laat de samenleving mee profiteren in het succes.
Fryslân is van ons allemaal. Waarbij iedereen kansen krijgt. Waarbij armoede niet overgaat van generatie op generatie. Waarbij wij zorg hebben voor toekomstige generaties.
Fryslân is van ons allemaal. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de noodzakelijke veranderingen in gang worden gezet. Dat er iets moet veranderen tonen wetenschappelijke rapporten keer op keer aan. Een stem op de SP maakt dat dit op een rechtvaardige manier gaat.
Daarom gaan wij ervoor zorgen dat veel mensen in maart zeggen Fryslân is ook van ons. Geen betere plek om te starten met de wereld te veranderen dan in Fryslân. Maar daar hebben wij zoveel mogelijk mensen voor nodig! Samen maken we Fryslân weer van ons allemaal!

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

U bent hier