h

Kappen met die klappijpen!

14 december 2018

Kappen met die klappijpen!

Foto: Durk / Fenna

Zeven keer een klappijp sinds 31 mei dit jaar. Door een combinatie van chloor en zwavel in het afval en hoge temperaturen in de oven zijn de stoomleidingen eerder dan verwacht doorgeroest bij de afvaloven. Elk moment kan er weer een stoomleiding klappen, met als gevolg dat het water uit de leidingen op het vuur komt en de afvaloven moet afstoken. Waar een normale afvaloven maar een keer per jaar te maken krijgt met een onvoorziene technische storing moddert deze afvaloven door met storingen waarvan men weet dat ze elk ogenblik weer kunnen gebeuren. Totdat de stoomleidingen echt worden gereviseerd wordt nu elk gat dichtgelast met een extra plaatje. Letterlijk het pleisterplakken van leidingen. Ondertussen is het wachten op de volgende klappijp. Elke keer dat een pijp klapt en het vuur een plens water over zich krijgt moet de afvaloven afstoken. Dit valt onder een storingsuur. De oven weigert echter de emissiegegevens van storingsuren te publiceren.

Fenna Feenstra, fractievoorzitter SP: “Het is absurd dat we wel zeker weten dat er binnenkort weer een storing komt maar niet weten wat er tijdens de storingen uit de pijp komt. Terwijl tijdens afstook gecombineerd met stoomlekkages er meer risico is op uitstoot van dioxine, zoutzuur, waterstoffluoride en zwaveldioxide. Wat mij betreft moet de REC  de oven stilleggen of dioxine en andere emmissies meten en publiceren!”

De REC is van Friese gemeenten. Inmiddels hebben de inwoners van Harlingen, de gemeenteraad van Harlingen, Provinciale Staten alsook Gedeputeerde Staten de aandeelhouders laten weten dat de installatie niet voldoet en de storingen ongewenst zijn. De omgeving en de bestuurders zijn het meer dan zat. “Wij gaan ervan uit dat de aandeelhouders een wijs besluit nemen in het belang van de omgeving en niet alleen naar de financiën kijken, aldus Fenna Feenstra. De provinciale SP fractie heeft de Tweede Kamer fractie gevraagd voor een bemonsteringsplicht te pleiten. ​

U bent hier