h

Donkere wolken boven het IJsselmeer

23 januari 2019

Donkere wolken boven het IJsselmeer

Foto: Machiel Aarten / Machiel

Ons IJsselmeer is van grote waarde voor de natuur en voor al die mensen die er wonen en recreëren. Zandwinner Smals uit Cuyk wil de komende dertig jaar jaarlijks twee miljoen ton zand uit het IJsselmeer halen. Dit moet gebeuren op een eiland dat 5,5 kilometer uit de kliffenkust bij Oudemirdum en 7 kilometer van de Noordoostpolder ligt. Voor de winning moet een kunstmatig eiland worden aangelegd van ongeveer 500 voetbalvelden groot en met de hoogte van een enorm flatgebouw. Dit zand is volgens Royal Smals nodig omdat het rivierzand in Nederland opraakt. De SP twijfelt aan deze motivatie, omdat van de zandsoort die gewonnen gaat worden al een overschot bestaat (Rapportage Monitoring bouwgrondstoffen 2015 – 2016, H2H advies Arnhem). 

Provinciale Staten hebben geen bevoegdheid om de plannen te keren. Gedeputeerde Staten (GS) hebben beoordeeld of de activiteit voldoet aan het toetsingskader uit de Wet natuurbescherming. Op 16 januari 2018 hebben GS een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen afgegeven aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren. Deze gemeente is bevoegd gezag voor de afgifte van een omgevingsvergunning en het bestemmingsplan dat de aanleg mogelijk maakt. 

Omwonenden, maar ook bewoners elders in en buiten onze provincie  geven gelukkig massaal aan dat ze opkomen voor het prachtige beschermde natuurgebied in de omgeving van de beoogde zandwinlocatie en de zo belangrijke bijbehorende rust. De online petitie is al ruim 13.000 maal ondertekend. 

De SP heeft zorgen over de watervogels die daar voedsel zoeken en over aantasting van de vogeleilanden van de Steile Bank aan de kust van Gaasterland. Het gebied, natuur en recreatie, krijgen mogelijk ook al te lijden onder de komende laagvliegroutes. Daarnaast heeft de SP zorgen over de drinkwatervoorziening van 2,5 miljoen mensen die volgens het provinciaal waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in gevaar kan komen. Afgelopen zomer is gebleken dat door droogte de waterkwaliteit in het IJsselmeer zover achteruit ging dat er tijdelijk een inlaatstop is geweest.  

De SP wil dat er geluisterd wordt naar de bewoners en dat er met respect wordt omgegaan met omwonenden, de natuur en de rust en ruimte van het gebied. Daarom zou de gemeente De Fryske Marren de omgevingsvergunning niet af moeten geven.

U bent hier