h

laatste reguliere Statenvergadering

27 februari 2019

laatste reguliere Statenvergadering

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Voor het laatst moties, debat, amendementen, lang zitten, hoofdschudden of instemmend knikken. Voor het laatst naar de interruptie microfoon, overleg met collega's, een zere rug van de bankjes en de niet werkendestemkastjes. Voor het laatst een reguliere Statenvergadering in deze coalitieperiode voor Fenna, Jacob, Pieter, Rob en Machiel.
​Deze laatste Statenvergadering was ook nog eens een marathon-zitting: dinsdagavond om 19.00 uur is gestart en na een kort nachtje slapen op woensdag doorgegaan tot ruim na tien uur.
​Op 27 maart is er nog één Statenvergadering: het afscheid van de zittende Statenleden. Op 28 maart worden de nieuwe Statenleden beëdigd.

U bent hier