h

afscheid van zes SP Statenleden

28 maart 2019

afscheid van zes SP Statenleden

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Woensdagmiddag 27 maart was het afscheid van de 6 mensen die de afgelopen periode Statenlid waren voor de SP. Fenna, Jacob, Machiel, Pieter, Renny en Rob hebben zich met hart en ziel ingezet. Voor de eerste keer zat de SP in het College van Gedeputeerde Staten. Nu begint de nieuwe periode, met nieuwe Statenleden en een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra had nog een boodschap die zij aan een ieder wilde meegeven:

Ik ben docent.

Een zogenaamde “linkse leraar”.

Kunstenaars voeden onze verbeeldingskracht en onze creativiteit. Het helpt ons nieuwe oplossingen te vinden. Wetenschappers, onderzoekers en journalisten maken dat we doordachte besluiten nemen. Ze helpen ons met het duiden van problemen, het kritisch reflecteren en het vormen van vergezichten en visies. Samen met hen en met alle volksvertegenwoordigers vormen we zo onze democratie en werken we aan de oplossingen.

Ik wens de nieuwe Statenleden verbeeldingskracht, creativiteit, reflectie, inzichten en inhoudelijke analyses toe. Voor een betere provincie.

"Linkse leraar" - ik beschouw dit vanaf nu als een geuzennaam.

Fenna Feenstra

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

U bent hier