h

Vruchtbare bijeenkomst agrarysk natuerbehear & wetter

17 juni 2019

Vruchtbare bijeenkomst agrarysk natuerbehear & wetter

Foto: Hillie de Koe

Vogelakkers, begroeide oeverranden en kruidenrijke randen in het weiland, of meer zaaien op gemeentegrond. Wanneer en hoeveel mag of moet je hekkelen. Een presentatie van een boer die twee boerepleatsen onderhoudt waarvan een biologisch en met de ander gaat hij over naar biologisch. Het waren een paar van de onderwerpen die ter sprake kwamen op de tweede “Natuerlik-Ferskaat-avond” in Damwâld over agrarysk natuerbehear & wetter, waar een groep belangstellenden en belanghebbenden bij elkaar kwam om hierover te discussiëren.

“Een zeer productieve avond, waar veel informatie uitgewisseld is, vragen gesteld zijn en mensen uitgenodigd zijn voor de kerngroep,” aldus Statenlid Hanneke Goede van de SP. “Boeren laten horen dat ze tot heel veel bereid zijn, maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van hun inkomen.”

Voor boeren moet de keuze om land in te zaaien gemakkelijker worden gemaakt, waarbij vogelakkers mooi in het landschap passen, naast de ongemaaide en onbespoten stroken langs sloten en vaarten, rietkragen en de koeien in de wei. Hoe en welke waterranden ingezaaid gaan worden langs de doorgaande vaarten, hoe de boeren benaderd gaan worden over vogelweides en hoe het beheer graag gezien gaat worden zal een zaak worden van de nieuw samengestelde kerngroep, die voor de zomervakantie een eerste bijeenkomst zal houden.

U bent hier