h

avond over gezonde landbouw: 20-09-2019 IJsherberg Dokkum

9 september 2019

avond over gezonde landbouw: 20-09-2019 IJsherberg Dokkum

Foto: sp.nl / sp.nl

“Aarde, boer en consument verdienen beter”
openbare avond Gezonde Landbouw vrijdag 20-09-2019 in de IJsherberg te Dokkum

Op vrijdag 20 september a.s. organiseert de Socialistische Partij (SP) een openbare avond met betrekking tot de landbouwstrategie in Nederland en Friesland in het bijzonder. Vanaf 19:30 uur bent u welkom in de IJsherberg te Dokkum en om 20:00 uur zal de discussie van start gaan.
Thema’s als de schaalvergroting in de landbouw, innovatieve landbouw, landbouw in internationaal perspectief en dierenwelzijn zullen aan bod komen. Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde SP stuk op het gebied van landbouw en natuur zal Frank Futselaar tekst en uitleg geven over de visie van de SP op onder anderen deze thema’s. Frank Futselaar is woordvoerder van de SP op het gebied van (hoger) onderwijs, landbouw en natuur.
Ook Pyt Sipma van de biologische boerderij de Timpelsteed te Engwierum zal als spreker aanwezig zijn op deze openbare avond. Als boer die recent naar biologische landbouw overschakelde weet hij alles over de uitdagingenvan ons huidige landbouwstelsel en de gevolgen daarvan op
de natuur.
Een panel van jonge boeren zal weer vanuit hun perspectief reageren op de plannen van de SP en een eigen visie over landbouw naar voren brengen. Zo combineren we de problemen van nu met een de blik op de toekomst

U bent hier