h

open dag FUMO

16 september 2019

open dag FUMO

Foto: FUMO / fumo.nl

Eén van de onderwerpen waar Provinciale Staten binnenkort besluiten over gaan nemen is de FUMO: de “Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing” (Fryske uitvoeringsdienst milieu en omgeving). Reden voor Hanneke Goede om vrijdag 13 september de open dag te bezoeken en zo kennis te maken met deze dienst.

Na een korte inleiding werd er een rondleiding gegeven langs diverse afdelingen van toezicht en handhaving. Zo kon de bezoeker zien wat er allemaal wordt gevonden in natuur en weilanden, hoe een decibelbepaling voor festivals in zijn werk gaat of hoe een trilmeting langs drukke wegen en spoorbanen uitgevoerd wordt.
Verder was er een informatiemarkt, waar de verschillende taken van de FUMO werden verduidelijkt. De FUMO werkt, naast de provincie, in opdracht  van het Wetterskip en de Fryske gemeenten.
De begroting van de FUMO staat geagendeerd voor de Provinciale Statenvergadering van 30 oktober.

 

U bent hier