h

spoeddebat stikstofproblematiek

16 oktober 2019

spoeddebat stikstofproblematiek

Foto: Hillie de Koe

Vandaag was er een spoeddebat over de stikstofproblematiek en het handelen van het College van Gedeputeerde Staten in de afgelopen week. Hanneke Goede had de volgende bijdrage:
"Jarenlang hebben we de stikstofgehaltes op laten lopen. Jarenlang is alles heen en weer geschoven tussen de diverse partijen, is het probleem uitgesteld en nu moeten we op stel en sprong een oplossing vinden. Nou ja, een oplossing. De beleidsregels van het college gaan over het herverdelen van stikstof, om zo weer vergunningen te verlenen. Wij spreken vandaag dus NIET over structurele oplossingen voor de enorme opgave waar we voor staan.  Als wij doorgaan met het verkwanselen van natuurbelang boven economisch belang, dus met de kop in het zand, schuiven we het probleem weer vooruit. Uiteindelijk zal er geen biodiversiteit meer overblijven en zitten we met een veel groter probleem. Wat weg is, is weg, komt niet meer terug. En ook de mens kan van gras niet leven. Toch lijken we ons – in al onze naïviteit – te verbazen over de enorme maatschappelijke gevolgen, consequenties en kosten die inmiddels gemoeid zijn met het herstel van onze natuur. Want - laten we dat ons ook blijven realiseren - stikstof is maar één van de problemen. En Den Haag schuift die nu wel heel makkelijk op het bordje van de provincies!

Binnen 24 uur na het bekend maken van het provinciale beleid over stikstof, trekt het college zijn handtekening terug onder het genomen stikstofbesluit. Verbazingwekkend volgens de SP. In de kranten lezen wij opmerkingen over onbehoorlijk bestuur en slappe knieën. Zorgvuldige besluitvorming ziet er in de ogen van de SP heel anders uit.

Het lijkt de SP goed dat deze Staten snel de discussie voert over het stikstofprobleem. Hoe gaat deze provincie dit aanpakken? Zeker met alle mooie ambities over natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit in het coalitieakkoord. Wat de SP betreft is deze discussie breder dan de salderingskwestie en minder hard rijden. Het gaat erover wat nodig is om Fryslân leefbaar te houden voor toekomstige generaties."

In tweede termijn, na beantwoording door het College:
"Wij zijn blij dat het college inziet dat de gevolgde weg niet de juiste was. Een wijze les voor de volgende keer: eerst informatie inwinnen en dat instemmen met een voorliggend besluit. Iedereen kan het met eigen ogen zien: de natuur gaat achteruit. Het lijkt groen, maar brandnetels, bramenstruiken, grassen en andere stikstof minnende planten krijgen de overhand. Nederland stoot 400% boven het Europees gemiddelde aan stikstof per Ha uit. Rangschikken we de stikstofuitstoot van elk land naar landoppervlak, dan zit Nederland inderdaad in de top. Wat betreft meststikstof die in de vorm van ammoniak verdampt, staat ons land per hectare zelfs in de top vijf. Eigenlijk maken we dus een lange neus naar de natuur door MAAR 30% van de door boeren ingeleverde emissie capaciteit daadwerkelijk in te zetten voor de noodzakelijke vermindering. ER MOET NU IETS GEBEUREN!

Boeren maken zich zorgen over hun toekomst en gemaakte
investeringen. Ze worden gek van het wisselend beleid waar ze nu mee te maken hebben. De truc die nu bedacht is was teveel korte termijn denken en blijkbaar niet uit te leggen. Herverdelen maar niet reduceren is niet de oplossing.

Boeren voelen zich overvallen en bestolen. Wij hebben in de pauze in de Commissiezaal gemerkt dat boeren hier best over mee willen denken. Sterker daar zijn ze al druk mee bezig. De SP hoort de gedeputeerde dat heel veel van besluiten in Den Haag afhangt. In hoeverre komt de Friese aanpak in het gedrang als wij er vaak niet over gaan? Hoe eerlijk is het verhaal van de Friese aanpak dan?

We moeten onze manier van denken gaan omgooien. De kapitalistische manier van denken is niet meer! We stoppen met de drang naar groot, groter, grootst en meer, meer, meest. Door inkoopkracht van de grote bedrijven krijgen boeren geen eerlijke prijs. Banken dwingen bedrijven richting de schaalvergroting. Spreek ook deze partijen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid! Laten we onze natuur en biodiversiteit beschermen! Samen! Boeren, bouwbedrijven, burgers!"

U bent hier