h

Geef kleine windmolens de ruimte

27 november 2019

Geef kleine windmolens de ruimte

Foto: DM / pixaby.com

Sinds 25 november jl. ligt de “Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines)” vier weken ter inzage. De SP is geschrokken van de manier waarop het bestuursakkoord is vertaald naar deze Verordening Romte. 

Het lijkt bijna of deze coalitie allergisch is voor windmolens. In het bestuursakkoord stelt de coalitie: extra windmolens zijn niet nodig. Voor het plaatsen van een nieuwe windmolen moeten meerdere oude molens worden gesaneerd en een nieuwe molen mag een maximale tiphoogte van 100 meter hebben. 

Er leek één lichtpuntje. In het bestuursakkoord staat: “Wel bieden we gelegenheid voor het plaatsen van nieuwe windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter, mits geplaatst bij agrarische bebouwing. Voorwaarde daarbij is wel dat de geplaatste windmolencapaciteit het eigen energiegebruik van de boer niet te boven gaat, met een maximum van drie windmolens per bouwblok.” De SP is voorstander van het plaatsen van deze molens, omdat die het landschap niet verrommelen; ze komen niet boven de daken van de boerderijen uit, zijn niet hoger dan een gemiddelde boom. 

Zoals gezegd is het bestuursakkoord nu vertaald naar de Verordening Romte. Die vertaling kan de SP echter niet accepteren. Er wordt in de Verordening Romte namelijk gesteld: “Als sprake is van een energiemix met zonnepanelen en mestvergisting dan moet het vermogen dat wordt opgewerkt met andere vormen van duurzame energie worden verwerkt in de berekening.” Een boer die al heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld zonnepanelen, komt met zo’n molen al snel boven zijn eigen energieverbruik en mag de molen dus niet plaatsen. Een boer die nog niet heeft geïnvesteerd in duurzame energie mag de windmolen wel plaatsen. Daarna kan hij eventueel zoveel zonnepanelen plaatsen al hij wil, want daar heeft de provincie niets over te vertellen. Een dergelijke ongelijkheid kan de SP niet accepteren. 

De Verordening Romte zal pas worden behandeld in mei 2020. Als het college van Gedeputeerde Staten de verordening dan nog niet heeft aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van ingediende zienswijzen, zal de SP daar in ieder geval voorstellen voor doen.

 

U bent hier