h

Vaarwegenvisie en Hegewarren

27 november 2019

Vaarwegenvisie en Hegewarren

Foto: Hillie de Koe / SP

Vandaag was de behandeling van de vaarwegenvisie beroepsvaart en binnenhavens. Fractievoorzitter Michiel Schrier begon zijn betoog met  een splitsingsvoorstel. De onderwerpen die onderdeel uit maakten van het besluit waren zo divers dat het om seperate besluitvorming vroeg. Hierdoor was het ook mogelijk om op delen in te stemmen zonder dat direct voor het gehele voorstel moest worden gekozen.

Het 1e beslispunt ging namelijk over gebiedsontwikkeling Hegewarren, waar de SP voor is om te laten onderzoeken, maar wat niet echt in een vaarwegenvisie past. De SP ziet wel kansen voor dit gebied, maar wil vooral dat er voor de boeren van de Hegewarren nu eindelijk duidelijkheid komt. Dat mag beslist niet nog eens 30 jaar duren.
Michiel Schrier: "Inhoudelijk vinden wij het stimuleren van vervoer over water een goede zaak. Hiermee halen we vele vrachtauto’s van de weg. Dat is beter voor het milieu en ook veiliger. Wij hebben er wel moeite mee dat er alleen uit wordt gegaan van schaalvergroting naar klasse V schepen om dit te bereiken. Leuk misschien voor de bedrijven die voor minder geld per ton hun spullen kunnen verschepen. De kosten worden echter afgewenteld op de hele samenleving. Het omlaag brengen van de vrachtprijs, waar slechts een paar bedrijven van profiteren, moet dus worden bekostigd met gemeenschapsgeld? Wij vinden van niet.
In de hoorzitting hoorden we prachtige vergezichten over de circulaire economie en het stimuleren van vervoer over water. Kijken we welke bedrijven er nu gebruik van maken dan zien we dat dit misschien wel juist de bedrijven zijn die sterk aan verandering onderhevig zijn in een circulaire economie. Hoeveel beton en veevoer is er in de toekomst nog nodig? Het is maar net hoe je het verhaal vertelt.
Ook vinden we de klasse V schepen niet passen in de aard en schaal van onze provincie en qua veiligheid is het ook beter dat we het houden bij klasse IV schepen."  (klasse IV zijn tot 85 meter lengte, klasse Va is tot 110 meter)
Wat de SP betreft zetten wij net als de Algemene Schippersvereniging en de Tweede Kamer in op het behoud van de kleine binnenvaart. Er liggen namelijk twee unaniem aangenomen moties die dit aan de minister vragen. Ook wat betreft het onderzoek naar een vaarweg door de Hegewarren is het wat de SP betreft niet nodig om te kijken naar opwaardering naar klasse V, maar slechts om te kijken of er een betere optie is voor klasse IV. Dit haalde het echter niet.
Het splitsingsvoorstel werd na de nodige discussie en ordevoorstellen aanvaard en voor elk onderdeel was uiteindelijk een meerderheid.

U bent hier