h

staten steunen sp: cultuureducatie

22 januari 2020

staten steunen sp: cultuureducatie

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Tijdens de behandeling van de beleidsnota Kunst & Cultuur, taal & onderwijs en erfgoed tijdens PS van vandaag, heeft SP fractievoorzitter Michiel Schrier gepleit voor buitenschoolse cultuureducatie. Er is veel geld en aandacht voor projecten als “meer muziek in de klas” en “KEK”, maar de SP heeft na vele gesprekken met mensen uit de sector geconcludeerd, dat na deze mooie projecten, waar kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en muziek, er geen doorstroming is naar een buitenschoolse activiteit.

Kort gezegd: na een mooie periode in de klas, gaat de leerling niet verder naar een vakdocent en stopt al vroegtijdig de muziek. Er zijn wel mogelijkheden, maar het aanbod is vaak duur, schraal of ver weg.
Daarom diende de SP een motie in waarin het College werd gevraagd om onderzoek te doen naar een “Fryske Keunstkrite”; een provinciaal georganiseerde muziekschool naar voorbeeld van recreatieschap “de Marrekrite”, of zoals de Zeeuwse Muziekschool, waar provincie en gemeenten samen optrekken voor een solide, laagdrempelige organisatie, met weinig overhead en breed, bereikbaar en betaalbaar aanbod.
Met een overgrote meerderheid van 35 stemmen voor en 6 tegen werd de motie aangenomen.

U bent hier