h

Fryslan tegen CETA

3 februari 2020

Fryslan tegen CETA

Update: de motie heeft de Tweede Kamer niet op tijd bereikt, zo horen wij van onze Tweede Kamerfratie. De race is nog niet gelopen; de Eerste Kamer moet ook nog stemmen over CETA.

De Statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet tijdig uitvoeren van een aangenomen motie. Op 30 oktober j.l. stemden Provinciale Staten voor een motie om bij Kabinet, Tweede Kamer en IPO de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag onder de aandacht te brengen en de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gaan met het CETA verdrag in de huidige vorm.

Toen de fractie navraag deed bij de ambtelijke dienst over de uitvoering van de motie, welke meestal actief richting de Staten wordt gecommuniceerd, bleek dat de motie niet was uitgevoerd. Oorspronkelijk was het debat in de Tweede Kamer hierover in december 2019; dit is verschoven naar 10 februari 2020. Fractievoorzitter Michiel Schier vraagt het College van Gedeputeerde Staten of zij de motie alsnog en met spoed willen uitvoeren: “Het kan niet zo zijn dat een uitspraak van PS wordt genegeerd. Wij hebben deze motie juist ingediend vanwege de actualiteit en de urgentie van het onderwerp. Provinciale Staten moeten er van uit kunnen gaan dat hun uitspraken tijdig en correct worden afgehandeld.”

U bent hier