h

Provinciale Staten 26 februari 2020

28 februari 2020

Provinciale Staten 26 februari 2020

Foto: Laat Fryslan niet zakken / actie gaswinning

Op de agenda van de Statenvergadering van februari stonden maar weinig bespreekpunten, maar toch kwamen door middel van enkele "moties vreemd aan de orde van de dag" een paar belangrijke onderwerpen voorbij.

In eerste instantie samen met GrienLinks, FNP, SP en PvdD, maar uiteindelijk namens alle partijen, werd een motie ingediend over de schaderegeling door mijnbouw. Omkering van de bewijslast is nog steeds het meest wenselijk en dat moet door het College worden duidelijk gemaakt aan Kabinet en Tweede Kamer. SP Statenlid Hanneke Goede: “Het Friese Manifest uit 2016 is duidelijk. We verbazen ons dan ook over het standpunt dat dit College heeft ingenomen en zich neer te leggen bij het besluit van de minister. Deze Statenbrede motie is dan ook een duidelijk signaal richting Den Haag."

Een andere zeer breed gedragen motie ging over de laagvliegroute van straaljagers over het oosten van Fryslân. Deze motie is eveneens een oproep aan het Kabinet en de Tweede Kamer.  Laagvliegen door gevechtsvliegtuigen geeft niet alleen grote overlast voor bewoners, maar ook gaat de route voor een groot deel over natuurgebieden. Dat er nu niet wordt gevlogen, maar de optie er wel is, is wat veel partijen betreft niet voldoende. Hanneke Goede: "De laagvliegroute moet van tafel. Het lawaai en de overlast zijn te groot voor mens en natuur. De optie openhouden dat deze toch nog in gebruik kan worden genomen is wat ons betreft dus géén optie." Zoals gemeld werd de motie breed gedragen. Alleen PVV en FvD stemden tegen.

U bent hier