h

Grand Hotel Europa in tijden van corona

17 april 2020

Grand Hotel Europa in tijden van corona

Tijdens de PS-vergadering van 22 april a.s. wordt de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2020-2028 behandeld. Omdat deze vergadering digitaal wordt georganiseerd, is de partijen gevraagd om hun eerste termijn schriftelijk aan te leveren. Hieronder het door de SP ingediende betoog van fractievoorzitter Michiel Schrier.

"Afgelopen december behandelden wij de startnotie voor deze beleidsbrief Gastvrijheidseconomie. Niemand had toen kunnen bedenken dat de wereld zo snel kan veranderen. Ook bij de SP leefde de vraag of behandeling nu wel op zijn plek zou zijn. De insprekers bij de commissie gaven aan dat ondanks de huidige crisis een stip op de horizon en daaraan gekoppeld beleid nog steeds van belang is. Misschien wel met enige flexibiliteit om de uitdagingen op korte termijn het hoofd te kunnen bieden. Voorstellen hierover zullen wij positief benaderen.

De SP vroeg bij de startnotitie aandacht voor de tûke groei voor onze inwoners. Dat is niet alleen belangrijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid, maar ook voor de toegang tot recreatieve voorzieningen voor onze inwoners. In de beleidsbrief komen we dit op verschillende plekken tegen en wij zullen dan ook volgen hoe dit in de uitvoering ook een plek krijgt. Nu zitten we misschien even binnen, maar er komt weer een tijd dat onze inwoners weer fietsend en wandelend hun eigen omgeving en de provincie verkennen. In het aanbod moet hier voldoende ruimte voor zijn.

Naast de toerist met een dikke beurs moet Fryslân ook beschikbaar blijven voor mensen die minder geld uit kunnen geven. Dat betekent ook aandacht voor bijvoorbeeld initiatieven als vrienden op de fiets of bijvoorbeeld de refuges waar mensen kunnen overnachten die heel Europa bewandelen. Iedereen is welkom om van onze mooie provincie te genieten. 

De SP vraagt nog wel aandacht voor de positie van de regiomarketing in de aanpak. Wij herkennen het signaal dat Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland afgeeft in haar brief. Ten eerste is Fryslân meer dan alleen de meren, de Wadden en de elf steden. Fryslân heeft nog meer te bieden op het gebied van natuur en landschap. Maak daar gebruik van! Zeker als je wilt werken aan de leefbaarheid in de hele provincie.

Daarnaast vragen zij aandacht voor hun positie ten opzichte van bijvoorbeeld Merk Fryslân. In de ogen van de SP kan het toerisme niet naar een hoger plan worden getild zonder het werk dat de regiomarketingorganisaties samen met de ondernemers in het gebied verzetten. Is het college het met de SP eens dat, ondanks dat er de regiomarketingorganisaties vaak geen subsidie van de provincie ontvangen, zij wel essentieel zijn om dit beleid tot een succes te maken? Ziet het college hen dan ook als een volwaardige partner naast bijvoorbeeld Merk Fryslân?

Dank u wel voorzitter." 

In een eerste reactie geeft het college van Gedeputeerde Staten aan dat zij het met de SP eens is dat de regiomarketingorganisaties als een volwaardige partner en belangrijke schakel in de hele keten worden beschouwd.

U bent hier