h

natuur, wind en kringloopvergadering

1 juli 2020

natuur, wind en kringloopvergadering

Foto: DM / pixaby.com

 

In de laatste Statenvergadering voor het reces stonden nog 3 onderwerpen op de agenda: evaluatiecriteria “natuer mei de mienskip”. De verordening ruimte/windenergie en de startnotitie economie.
Hanneke Goede mocht de dag starten en stond positief tegenover het voorstel “natuer mei de mienskip” wat voort komt uit het “right to challenge”. Natuurorganisaties nemen provinciale taken over en krijgen daar budget voor. Omdat de afspraken met de organisaties zelf zijn gemaakt, waaronder de criteria voor de evaluatie, kon Hanneke niet anders dan akkoord gaan met het voorstel en de betreffende organisaties veel succes wensen.
Daarna mocht Michiel Schrier zich uitspreken over de aanpassing van de verordening Ruimte, die gaat over windenergie. Een voorstel wat voort komt uit het coalitieakkoord en daarom ook behoorlijk was dichtgetimmerd. Kleine molens tot 15 meter mogen alleen op een boerenerf en de vraag naar meer mogelijkheden voor dorpsmolens wordt ingeperkt door de vier coalitiepartijen. Er mag pas een nieuwe molen, als er anderen worden gesaneerd.
De SP vindt dat duurzame energie niet moet worden opgelegd, maar vooral van de mensen zelf zijn. Dan zijn zeggenschap en opbrengst ook in handen van de mensen. De SP kon dan ook niet anders dan tegen het gehele voorstel stemmen.
Als laatste agendapunt was de startnotitie economie aan de beurt. 
Hanneke stelde voor dat iedereen het boek “donuteconomie” van Kate Rayworth nog eens zou lezen. Daarin staat goed beschreven wat een echt circulaire economie is, die ook, zelfs misschien wel vooral, rekening houdt met de mens.
De SP ziet dat deze startnotitie toch vooral weer inzet op groei en export. Juist de Corona-crisis heeft laten zien dat de lokale economie snel kan omvallen als we niet zorgen voor deze lokale ondernemers. De lokale boekhandel valt snel om als iedereen bestelt via internet en bij export gaan de producten naar het buitenland en blijven we zelf zitten met de resten. Korte ketens zijn wat de SP betreft zeer belangrijke voor een circulaire economie.
Bij de uitwerking van de startnotitie hoopt de SP fractie dan ook dat het College daar genoeg oog voor zal hebben.
Ook earth-overshootday werd door Hanneke genoemd. De uitleg hierover staat in de link onder dit bericht. 
Na een lange vergaderdag is het nu reces. Half september is de eerste Statenvergadering na het zomerreces.

https://myhappyfootprint.com/nl/earth-overshoot-day/#:~:text=Op%2022%20augustus%20is%20het,rood%20staan%20bij%20onze%20planeet.

U bent hier