h

SP niet blij met aanpassing Nota beheer en schadebestrijding

25 september 2020

SP niet blij met aanpassing Nota beheer en schadebestrijding

Tijdens de Statenvergadering van 16 september stond de “Aanpassing Nota beheer en schadebestrijding” op de agenda van Provinciale Staten. Het liefst zou de SP zien dat het hele stuk op de schop zou gaan.

Volgens woordvoerder Hanneke Goede moet het beleid niet zijn gericht op beheer en schadebestrijding, maar er moet worden gekeken naar samenwerking met dier en natuur. Zij betoogde: “Hoe kunnen we het leefgebied voor de weidevogel verbeteren, zodat hun overlevingskans groter wordt en de predator minder vogels en eieren kan pakken? Zorg dat de weilanden voor de gans minder aantrekkelijk worden gemaakt, want afgeschoten ganzen worden net zo makkelijk aangevuld met nieuwe ganzen. En niet alleen afgeschoten ganzen vullen elkaar aan, dit geldt net zo goed voor afgeschoten vossen en marters - eigenlijk voor alles wat je afschiet.” 

De SP steunt het stuk dus niet, maar diende nog wel een motie in om geen vrijstellingen te verlenen om predatoren te mogen bestrijden, voor een onderzoek naar de dynamiek tussen predator en prooi in weidevogelkerngebied is afgerond. Deze motie werd mede ondertekend door de Partij voor de Dieren en GrienLinks. In zijn reactie gaf Gedeputeerde Klaas Fokkinga aan dat hij deze motie ontraadde, omdat het onderzoek pas in 2023 afgerond zal zijn. Bovendien pleiten Gedeputeerde Staten in de nota juist vóór vrijstellingen. Verder steunde de SP enkele moties van GrienLinks en D66 om de schade zoveel mogelijk te beperken. Bij de stemmingen bleek echter dat geen enkele motie van de oppositie voldoende stemmen kreeg.

U bent hier