h

SP pleit voor sportbibliotheek

25 september 2020

SP pleit voor sportbibliotheek

Tijdens de Statenvergadering van 16 september stond de Startnotitie Sport op de agenda. De SP is positief over de startnotitie.

De SP maakt zich wel zorgen over de afname van sporters en vrijwilligers bij sportverenigingen. Een afname die versterkt wordt door de coronacrisis. Deze ontwikkelingen maken dat veel sportverenigingen meer dan voorheen een gezamenlijk belang hebben en nieuwe samenwerkingsvormen moeten zoeken. Openstaan voor vernieuwingen en elkaar wat gunnen.

De SP ziet hierin een sportbibliotheek. Woordvoerder Hanneke Goede: “Je schrijft je in bij een overkoepelende organisatie, zoals Sport Fryslân, waar je een persoonsgebonden pasje van krijgt. Op dit pasje kan je zelf een budget zetten en kan je je inschrijven bij de door een vereniging aangemelde plek binnen een groepsles, dansles, fitnessles en andere doelgroeplessen. Afhankelijk van welke vereniging plekken heeft opgegeven en hoeveel plekken deze vereniging heeft open gesteld. De groep die wel wil sporten, maar niet de mogelijkheid heeft om een abonnement af te sluiten en de groep die niet vast wil zitten aan één vereniging wordt zo een kans geboden om meerdere sporten te beoefenen. Aan de andere kant heeft een sportvereniging zo de kans om plekken te vullen die anders leeg zouden blijven.”

Daarom diende de SP een motie in om te onderzoeken of sportverenigingen openstaan voor een sportbibliotheek en bij een positieve uitkomst dit daadwerkelijk om te zetten in een sportbibliotheek. In zijn reactie gaf Gedeputeerde Sander de Rouwe aan dat hij positief staat tegenover het idee van een sportbibliotheek. Bij de stemming werd de motie met 27 tegen 16 stemmen aangenomen.

Bijgaand de betreffende motie.

U bent hier