h

Installatie Peter van Noort als Statenlid SP

21 april 2021

Installatie Peter van Noort als Statenlid SP

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Vandaag is een Amelander beëdigd als Statenlid in de provincie Fryslân: Peter van Noort, in het dagelijks leven werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Hij neemt de plaats in die voor de SP vrijviel omdat Michiel Schrier in dienst treedt als burgemeester van Vlieland.

Peter van Noort is het eerste eilander Statenlid in de huidige Provinciale Staten van Fryslân. Commissaris Arno Brok is zeer opgetogen over dit feit, wat hij in zijn welkomstwoord dan ook nadrukkelijk benoemde. Volgens Brok is Peter het eerste eilander Statenlid sinds de oorlog. Het zal voor Peter soms lastig zijn om Staten- en commissievergaderingen bij te wonen, maar zelf zegt hij hierover: “De Waddenzee houdt me niet tegen om bij de Friese Staten te zijn.”

De meeste nieuwe Statenleden kijken eerst even de kat uit de boom en gaan zeker op de dag dat ze benoemd worden geen betoog houden. Zo niet Peter: hij besloot op de dag dat hij benoemd werd direct zijn maidenspeech te houden. Hij deed dit bij de bespreking van de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023. In zijn inleiding vertelde Peter hoe hij op Ameland terecht is gekomen. Verder stond hij nog even stil bij het vertrek van Michiel Schrier en het overlijden van Jacob van der Hoek, die twaalf jaar Statenlid namens de SP is geweest. Over het eigenlijke onderwerp, de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 hield Peter een uitgebreid betoog, waarin hij zijn SP-hart liet spreken en het college bestookte met vragen.

U bent hier